Gebedspunten (week 26)

Gebedspunten (week 26)

Wilt u komende week bidden voor de volgende onderwerpen:

  • Bid voor de zieken in uw wijk die veel thuis zijn.
  • Dank God voor de mogelijkheden die we hebben gekregen, we kunnen zo veel.
  • Bid voor de wereldvrede nu de spanningen erg oplopen in sommige landen.
  • Bid voor de regering nu we aan het begin staan van een nieuwe fase.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow