Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 17)

Zoals het Onze Vader kunnen we elk gebed opbouwen uit lofprijzing, danken en bidden: Bid voor nieuwe ambtsdragers zodat de huidige met een gerust hart kunnen stoppen. Loof God voor de geweldige schepping die, nu in de lente, weer helemaal op gang komt. Dank God voor uw zegeningen die u[…]

Gebedspunten (week 16)

Wilt u komende week bidden voor: de slachtoffers van geweld en oorlog. de mensen die eenzaam zijn (ook in uw regio) en breng ze eens een bezoekje. Dank voor het feit dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is en wij daardoor deel van Gods koninkrijk mogen worden. Heeft[…]

Gebedspunten (week 15)

Wilt u komende week bidden voor: de mensen die bang zijn of twijfelen om een keuze voor God te maken. de slachtoffers in Oekraïne, en dat we ze hier een warm welkom mogen geven. Dank dat we ons behouden mogen weten bij God. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef[…]

Gebedspunten (week 13)

Wilt u komende week bidden voor: onze gemeente, opdat we weer ambtsdragers krijgen op de vacante plekken. Oekraïne, opdat de mensen daar snel weer vrede mogen krijgen. elkaar, opdat we gesteund mogen worden door Gods woord en elkaar ook bemoedigen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan[…]

Gebedspunten (week 12)

Wilt u komende week bidden voor: de zieken die niet geholpen kunnen worden door drukte bij de behandelaars. de vrede in Oekraïne en de vele slachtoffers die daar vallen. Dank God voor uw zegeningen die u hebt ontvangen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 11)

Wilt u komende week bidden voor: de gemeente, opdat we voor de komende tijd weer nieuwe ambtsdragers mogen krijgen.de wereldvrede die steeds onzekerder wordt.Dank God dat wij bij Hem mogen horen en onderdeel mogen zijn van Zijn plan met de wereld en op Hem kunnen vertrouwen. Heeft u een of[…]

Gebedspunten (week 10)

Wilt u komende week bidden voor: de situatie in Oekraïne en Rusland, opdat het niet nog verder escaleert en dat er vrede komt. de vluchtelingen en verdrukte mensen, opdat ze bescherming vinden. Loof God voor zijn plan met de wereld al snappen we dat niet altijd en denken we dat[…]

Gebedspunten (week 9)

Wilt u komende week bidden voor: · Het Lichtpunt; opdat men rust in de organisatie krijgt.· Oekraïne: bid dat men daar snel een oplossing krijgt voor het geweld.· De samenleving: bid voor de verwarring die er heerst, en dat we door het geloof stabiel blijven Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 8)

Wilt u komende week bidden voor: de vrede in de wereld, opdat de leiders het hoofd koel houden. de zieken die thuis of in het ziekenhuis zijn. Dank voor onze welvaart hier in Nederland. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 7)

Wilt u komende week bidden voor: uw naasten (in de buurt) die Hem niet kennen of een vertekend beeld hebben van God. Dank God voor Zijn plan met de wereld en dat we bij Hem kunnen horen. Loof God voor de schoonheid van de schepping nu de zon wat sterker[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow