Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 12)

Wilt u komende week bidden voor: Kameroen: bid voor de christenen die lijden onder vervolging door Boko-Haram Nederland: bid voor de zieken die lijden onder het Corona virus. Bid voor de mensen die door het huidige beleid weinig bezoek meer krijgen en eenzaam zijn. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 11)

Wilt u komende week bidden voor: Syrië: Bid voor christelijk onderwijs in Syrië. Dank God voor de wonderen en zegeningen die Hij ook in deze tijd doet. Bid voor uw naaste die angst, ziekte of pijn heeft. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 10)

Wilt u komende week bidden voor: Israël: bid voor vrede en wijsheid m.b.t. een oplossing voor de bevolkingen. Ziekte: bid voor bescherming en wijsheid in de bestrijding van de coronaziekte. Dank God voor het verlossende werk van Jezus waardoor wij toegang tot Zijn koninkrijk krijgen. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 9)

Wilt u komende week bidden voor: de voorgangers in Colombia, zij worden bedreigd zolang ze blijven bidden voor vrede. de regeringsleiders, het vergt veel wijsheid om in deze tijd te regeren. dank God voor Zijn geduld met ons en dat wij Zijn schepping mogen beheren. Heeft u een of meerdere[…]

Gebedspunten (week 8)

Wilt u komende week bidden voor: de christenen die in India wonen en vervolgd worden. de wereldgezondheid, nu er vele mensen ziekworden in China. dank God voor de Bijbel, en dat wij God zo mogen leren kennen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 7)

Wilt u komende week bidden voor: ouders die hun kinderen verliezen. mensen die geen plezier meer hebben in het leven. dank voor uw zegeningen, opdat u er ook een ander mee kunt helpen of dienen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Gebedspunten (week 6)

Wilt u komende week bidden voor: een zegen over het werk van OpenDoors, omdat velen nog om hun geloof vervolgd worden. elkaar, opdat we het goede in elkaar blijven zien en positief blijven. Dank God dat we, dankzij Jezus, bij Hem mogen horen en anderen tot voorbeeld mogen zijn. Heeft[…]

Gebedspunten (week 5)

Wilt u komende week bidden voor: onze gemeente, opdat we ook naar buiten toe in de samenleving mogen staan. de leiding van de kindernevendienst, opdat ze inspiratie krijgen het goede nieuws door te geven. de ouderen, opdat ze zich niet overbodig voelen, ze hebben namelijk een belangrijke taak. Heeft u[…]

Gebedspunten (week 3)

Wilt u komende week bidden voor: de kerkenraadsleden, opdat ze door de Geest van God kracht mogen ontvangen voor het werk in de gemeente. de gemeenteleden, opdat zij zich ook voor werk in de kerk beschikbaar stellen. ouders van opgroeiende kinderen, opdat zij hen goed kunnen begeleiden en op weg[…]

Gebedspunten (week 2)

Wilt u komende week bidden voor: de kerk, opdat we samen als kerkelijke gemeente in het dorp kunnen staan. de gehandicapte mensen die een strijd moeten voeren om staande te blijven. de mensen die te maken hebben met overspannenheid en burnout. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem)[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow