Bidden

Bidden

Gebedspunten (week 9)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: Dank voor de Messias-belijdende Joden in Israel, bid dat zij kunnen getuigen van hun Messias. Bid voor christenen in Myanmar die op allerlei manieren onder[…]

Gebedspunten (week 8)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: Midden-Oosten: Bid dat de Here God Abida beschermt (die door haar eigen man bedreigd werd) en helpt om een veilige plek te vinden. Bid ook[…]

Gebedspunten (week 7)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: India: Bid voor pastor Avdhesh (die werd bedreigd en vernederd), zodat hij wordt getroost door de aanwezigheid van de Here God. Bid voor zijn bediening.[…]

Gebedspunten (week 6)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: – Laos: Bid voor de christenen in Laos die gevangen zitten. Bid dat zij ook Gods aanwezigheid ervaren. – Kerken: Bid voor extra leiding bij het[…]

Gebedspunten (week 5)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: – Bid voor de mensen met burn-out of depressiviteit opdat ze de vreugde van God mogen leren kennen in hun leven door het toelaten van[…]

Gebedspunten (week 4)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: Iran: De Iraans-Amerikaanse voorganger Saeed Abedini is 16 januari vrijgelaten en is weer bij zijn familie! Dank God voor dit mooie nieuws! Kollumerzwaag: Bid voor[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow