Gemeentegroeigroep

Gemeentegroeigroep

Nieuw seizoen Gemeente Groei Groepen

Nu de we dit komende seizoen ons moeten beperken om elkaar in de grote groep te ontmoeten, is de kleine groep een goed alternatief.Een aantal Gemeente Groei Groepen is in onze gemeente actief en daar kunnen nog best een paar bij.Daarnaast is er nog een Bijbelkring die met hetzelfde materiaal[…]

Uitnodiging om deel te nemen aan de Gemeentegroeigroepen

De afgelopen 2 jaren waren bij de Gemeentegroeigroepen de Psalmen aan de orde. Dit jaar gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de eerste brief van Petrus.┬áHet thema voor dit seizoen is ‘De hoop die in ons leeft‘. Petrus roept de aanhoorders op om Jezus te volgen in een verwarrende[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow