Nieuws

Nieuws

Update Janneke en Gerben in het Lighthouse (Zuid-Afrika)

Hoi lieve mensen! Wij zijn dankbaar voor alle mensen die dit nu lezen, om zo van ons op de hoogte te blijven! Super leuk. Voor ons begint het leven hier normaler te worden en bouwen we routines op. Dit maakt het voor ons lastiger om te bedenken wat we hier[…]

Volg Janneke en Gerben in het Lighthouse (Zuid-Afrika)

Sinds 21 oktober ben ik, Janneke Speelman, samen met mijn vriend Gerben Sijtsma voor ruim 5 maanden in Karatara, Zuid-Afrika. Wij gaan Theo en Jinke de Jong helpen bij het werk in het Lighthouse. We willen u als gemeente hartelijke bedanken voor uw bijdrage (aardappelverkoopactie en giften) om dit mogelijk[…]

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van 16 tot 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Door het coronavirus leven we in een tijd van spanning en onzekerheid. Juist nu is het van belang dat de kerk een actieve geloofsgemeenschap is waar gemeenteleden elkaar blijven ontmoeten in (online) vieringen. Daarnaast mogen we elkaar blijven[…]

Oudpapier (routes 2021 en opbrengsten)

Al een kwart eeuw ben ik bewoner van ons dorp Kollumerzwaag en betrokken bij de nu Protestantse Gemeente van Kollumerzwaag. Zolang ik weet gaan de gelden van het oud papier al naar de jeugd van onze kerk. Ons doel als jeugdraad is om de boodschap van God en de bijbel[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 4

In oktober 2018 heb ik, samen met een aantal andere vrouwen, een bezoek gebracht aan Lushnje in Albanië. Hier hebben we de Mozaik Church bezocht, een kerk speciaal voor Roma. Omdat ze geen vervoermiddel hebben moeten ze lopend naar de kerk. Na een oproep in Tsjerkepraat en de nieuwsbrief en[…]

Zaterdag 12 oktober Grote Bazaar in de Boei

Zaterdag 12 oktober 2019 is de jaarlijkse Grote Bazaar in de Boei bij de Gereformeerde kerk in Kollumerzwaag. Van 09.00 tot en met 13.00 uur is er van alles te koop en te doen voor jong en oud. ’s avonds van 19.30 tot en met 22.00 uur genieten we nog[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 3

In oktober 2018 heb ik, samen met een aantal andere vrouwen, een bezoek gebracht aan Lushnje in Albanië. Hier hebben we de Mozaik Church bezocht, een kerk speciaal voor Roma. Deze groep mensen wordt in Albanië met de nek aangekeken. We hebben veel mensen ontmoet die zich inzetten voor de[…]

Op weg naar Pasen

40 dagen | 40 vragen Op 6 maart start de veertigdagentijd. Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan bij het Nederlands Bijbelgenootschap het gratis leesplan aan met overdenkingen, bezinningsvragen en leuke doe-opdrachten. U leest in 40 dagen het hele Johannes-evangelie en staat elke dag even stil bij vragen als[…]

CV-ketel met dank aan het Verjaardagsfonds

Kortgeleden is een nieuwe Energie zuinige HR CV-ketel geplaatst (zie foto). De oude was 17 jaar oud en was definitief kapot. Voor de aanschaf van deze CV-ketel zijn de gelden uit het verjaardagsfonds gebruikt, zoals ook vermeld is in de kerkengids. Deze zomer kopen we nog twee CV-ketels en die worden dan[…]

Actie Kerkbalans 2019: Kerk zijn we samen

Van 19 januari tot 2 februari 2019 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Actie kerkbalans is ieder jaar weer belangrijk. Mede door de opbrengst van deze collecte kunnen we het kerkenwerk draaiende houden. Mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow