Nieuws

Nieuws

Op weg naar Pasen

40 dagen | 40 vragen Op 6 maart start de veertigdagentijd. Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan bij het Nederlands Bijbelgenootschap het gratis leesplan aan met overdenkingen, bezinningsvragen en leuke doe-opdrachten. U leest in 40 dagen het hele Johannes-evangelie en staat elke dag even stil bij vragen als[…]

CV-ketel met dank aan het Verjaardagsfonds

Kortgeleden is een nieuwe Energie zuinige HR CV-ketel geplaatst (zie foto). De oude was 17 jaar oud en was definitief kapot. Voor de aanschaf van deze CV-ketel zijn de gelden uit het verjaardagsfonds gebruikt, zoals ook vermeld is in de kerkengids. Deze zomer kopen we nog twee CV-ketels en die worden dan[…]

Actie Kerkbalans 2019: Kerk zijn we samen

Van 19 januari tot 2 februari 2019 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Actie kerkbalans is ieder jaar weer belangrijk. Mede door de opbrengst van deze collecte kunnen we het kerkenwerk draaiende houden. Mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende[…]

Inzamelkalender Oudpapier 2019

Al jarenlang zamelen de gereformeerde kerk en de hervormde kerk samen met de gemeente het oud papier in.  Door uw oudpapier in de blauwe container aan te bieden, helpt u niet alleen het milieu, maar ook jeugdwerkactiviteiten van de kerken. Dit zijn de ophaaldagen: Route Oud Papier Foarwei Westergeest en[…]

Warmtewerendefolie aangebracht

Uit de opbrengst van de bazaar 2018 is geïnvesteerd in het aanbrengen van warmtewerendefolie op de ramen van de lokalen en de kerkenraadskamer van De Boei. Hierdoor blijven deze ruimten in de zomer koeler. Een bijkomend voordeel is dat de folie een “spiegelend” effect geeft. Je kunt niet van buiten[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 2

Wat een kleine oproep te weeg brengt…. Na mijn reis naar Lushnje (Albanië) heb ik via Tsjerkepraat, nieuwsbrief en de website een oproep gedaan fietsen te doneren aan de inwoners van Lushnje. Tot mijn grote verrassing werden in korte tijd 11 fietsen aangeboden. Onvoorstelbaar. Daarnaast kreeg ik van een groep[…]

Gezellige ouderenzondag

Op zondag 11 november was het ouderenzondag. Deze keer waren de ouderen van de gereformeerde en hervormde gemeente gezamenlijk uitgenodigd door de diaconieën. Ruim 60 ouderen gaven gehoor aan de uitnodiging, en het was dan ook een heel gezellig en geslaagd samenzijn. Na de gezamenlijke kerkdienst waarin er ruimte was[…]

“Uniek” herdenkt de overleden gemeenteleden

Op 25 november 2018, Eeuwigheidszondag, hebben we met ons groepje “Uniek” stilgestaan bij alle gemeenteleden die dit jaar zijn overleden. We hebben hun namen in (Gods) handen geschreven of geplakt. Daarna hebben we de handen in het grote hart van God geplakt. Dat is de plek waar ze nu zijn,[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië)

In de maand oktober ging ik met een groep vrouwen naar Lushnje in Albanië om vrijwilligerswerk te doen in de Mozaik-kerk. De voorganger van deze kerk Sajmir en zijn vrouw Irma gaan 4x per week op huisbezoek aan Roma- of zigeunerfamilies, zodat een band wordt gekweekt. Vanaf hier wordt het[…]

Cursus ‘Op weg met een vluchteling’ in Drachten

In Drachten is een asielzoekerscentrum (azc) waar plek is voor zo’n 600 vluchtelingen. Een deel van deze vluchtelingen zijn alleenstaande minderjarige jongeren. Veel van deze vluchtelingen komen graag in contact met Nederlanders. Gave stimuleert deze contacten en organiseert daarom de cursus ‘Op weg met een vluchteling’. De cursus bestaat uit[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow