Nieuws

Nieuws

Inzamelkalender Oudpapier 2019

Al jarenlang zamelen de gereformeerde kerk en de hervormde kerk samen met de gemeente het oud papier in.  Door uw oudpapier in de blauwe container aan te bieden, helpt u niet alleen het milieu, maar ook jeugdwerkactiviteiten van de kerken. Dit zijn de ophaaldagen: Route Oud Papier Foarwei Westergeest en[…]

Warmtewerendefolie aangebracht

Uit de opbrengst van de bazaar 2018 is geïnvesteerd in het aanbrengen van warmtewerendefolie op de ramen van de lokalen en de kerkenraadskamer van De Boei. Hierdoor blijven deze ruimten in de zomer koeler. Een bijkomend voordeel is dat de folie een “spiegelend” effect geeft. Je kunt niet van buiten[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 2

Wat een kleine oproep te weeg brengt…. Na mijn reis naar Lushnje (Albanië) heb ik via Tsjerkepraat, nieuwsbrief en de website een oproep gedaan fietsen te doneren aan de inwoners van Lushnje. Tot mijn grote verrassing werden in korte tijd 11 fietsen aangeboden. Onvoorstelbaar. Daarnaast kreeg ik van een groep[…]

Gezellige ouderenzondag

Op zondag 11 november was het ouderenzondag. Deze keer waren de ouderen van de gereformeerde en hervormde gemeente gezamenlijk uitgenodigd door de diaconieën. Ruim 60 ouderen gaven gehoor aan de uitnodiging, en het was dan ook een heel gezellig en geslaagd samenzijn. Na de gezamenlijke kerkdienst waarin er ruimte was[…]

“Uniek” herdenkt de overleden gemeenteleden

Op 25 november 2018, Eeuwigheidszondag, hebben we met ons groepje “Uniek” stilgestaan bij alle gemeenteleden die dit jaar zijn overleden. We hebben hun namen in (Gods) handen geschreven of geplakt. Daarna hebben we de handen in het grote hart van God geplakt. Dat is de plek waar ze nu zijn,[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië)

In de maand oktober ging ik met een groep vrouwen naar Lushnje in Albanië om vrijwilligerswerk te doen in de Mozaik-kerk. De voorganger van deze kerk Sajmir en zijn vrouw Irma gaan 4x per week op huisbezoek aan Roma- of zigeunerfamilies, zodat een band wordt gekweekt. Vanaf hier wordt het[…]

Cursus ‘Op weg met een vluchteling’ in Drachten

In Drachten is een asielzoekerscentrum (azc) waar plek is voor zo’n 600 vluchtelingen. Een deel van deze vluchtelingen zijn alleenstaande minderjarige jongeren. Veel van deze vluchtelingen komen graag in contact met Nederlanders. Gave stimuleert deze contacten en organiseert daarom de cursus ‘Op weg met een vluchteling’. De cursus bestaat uit[…]

Verkendag pionieren op dinsdag 30 oktober 2018 in Leeuwarden

Op dinsdag 30 oktober 2018 wordt in Leeuwarden (De Fontein, Goudenregenstraat 77) een verkendag pionieren (oriëntatie op pionieren) gehouden. Je krijgt allerlei informatie over pionieren, een pionier vertelt over zijn/haar praktijk en je hebt de gelegenheid om door te praten. Je bent van harte welkom, wel graag van tevoren opgeven.[…]

Bericht uit de ZWO-commissie over onze adoptiekinderen via Pikulan

Wij hebben van de adoptiekinderen goede berichten mogen ontvangen. Isser, Yuwina en Michelle zijn over naar de volgende klas. Dewi is geslaagd voor haar staatsexamen van de hoge school en zoekt nu een baan. Hierdoor zit zij nu niet meer in het adoptieproject. Dit geeft ons de mogelijkheid om weer[…]

Uitnodiging om deel te nemen aan de Gemeentegroeigroepen

De afgelopen 2 jaren waren bij de Gemeentegroeigroepen de Psalmen aan de orde. Dit jaar gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de eerste brief van Petrus. Het thema voor dit seizoen is ‘De hoop die in ons leeft‘. Petrus roept de aanhoorders op om Jezus te volgen in een verwarrende[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow