Verdieping

Verdieping

Week van Gebed (17-24 januari 2016)

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft[…]

Meditatie | God is niet veranderd – ook niet in 2016

Ik zag… dat er een oude wijze plaatsnam… duizend maal duizenden dienden Hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem… dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens… en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden Hem. Daniël 7: 9-10 en[…]

Verslag van een pelgrimsreis in Israël

Van 20 tot 30 september 2015 zijn Jurjen en Riemke de Boer en Jelkje van Lune in Israël geweest. Hier hebben zij, met een groep van 13 personen, een pelgrimstocht gemaakt van Nazareth naar Jeruzalem. Grotendeels werd de tocht wandelend gedaan, een deel ging rijdend met een busje. Hier volgt[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow