Verdieping

Verdieping

Valentijnspost van de kindernevendienst

Regelmatig zullen we u op de website wat van de kindernevendienst laten zien. De kinderen maakten vandaag een knutselwerkje met heel veel hartjes. Natuurlijk heel toepasselijk op Valentijnsdag!  Vandaag hebben we het met de kindernevendienst gehad over liefde is … goed zijn voor iedereen ( Lucas 6: 27-35). Iedereen heeft[…]

Gebedspunten (week 7)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: India: Bid voor pastor Avdhesh (die werd bedreigd en vernederd), zodat hij wordt getroost door de aanwezigheid van de Here God. Bid voor zijn bediening.[…]

‘YFC regio trainingsavond voor herhaling vatbaar!’

Tekst en foto’s ingezonden door: Jacoba Mulder-Dam Op 27 januari j.l was er een Youth for Christ regio trainingsavond in de Boei. Er kwamen jeugdwerkers bijeen uit verschillende dorpen, zoals Broeksterwoude, Twijzel en Zwaagwesteinde. De avond was onder leiding van Robert Colijn. Regiocoach Youth for Christ Noord. Het was erg[…]

Gebedspunten (week 6)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: – Laos: Bid voor de christenen in Laos die gevangen zitten. Bid dat zij ook Gods aanwezigheid ervaren. – Kerken: Bid voor extra leiding bij het[…]

Meditatie | Overvloed Gods

Ga weg van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Lucas 5: 8 Op het eerste gezicht een vreemde reactie van Petrus. Waarom valt hij op zijn knieën voor Jezus? En waarom die afwerende houding? Waarom die ontslagaanbieding? Petrus kent Jezus al. Nog maar kort geleden was Hij bij[…]

Gebedspunten (week 5)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: – Bid voor de mensen met burn-out of depressiviteit opdat ze de vreugde van God mogen leren kennen in hun leven door het toelaten van[…]

Gebedspunten (week 4)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4) Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed: Iran: De Iraans-Amerikaanse voorganger Saeed Abedini is 16 januari vrijgelaten en is weer bij zijn familie! Dank God voor dit mooie nieuws! Kollumerzwaag: Bid voor[…]

Week van Gebed (17-24 januari 2016)

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft[…]

Meditatie | God is niet veranderd – ook niet in 2016

Ik zag… dat er een oude wijze plaatsnam… duizend maal duizenden dienden Hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem… dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens… en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden Hem. Daniël 7: 9-10 en[…]

Verslag van een pelgrimsreis in Israël

Van 20 tot 30 september 2015 zijn Jurjen en Riemke de Boer en Jelkje van Lune in Israël geweest. Hier hebben zij, met een groep van 13 personen, een pelgrimstocht gemaakt van Nazareth naar Jeruzalem. Grotendeels werd de tocht wandelend gedaan, een deel ging rijdend met een busje. Hier volgt[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow