Verdieping

Verdieping

Meditatie | Verzoening

We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Hebreeën 10: 22 Voordat[…]

Meditatie | God is niet toorn of wraak, maar liefde…

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. Nahum 1: 7 Nahum lezen we niet vaak. Eén van de twaalf kleine profeten is het. Maar het is geen leuk boekje. Het staat bol van[…]

Meditatie | De tijd is aangebroken

Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Marcus 1: 15 Uit onderzoek blijkt dat de meeste goede voornemens ongeveer 12 januari alweer zijn losgelaten. Redenen zijn vaak: De verwachtingen waren te hoog,[…]

Meditatie | 2020

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar[…]

Meditatie | De beste wensen

“En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft”.Lucas 2: 13 en 14 Een mooie traditieVelen van ons sturen met de kerstdagen een kaart met[…]

Meditatie | Advent

Al was Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring aan Mijn rechterhand, toch zal Ik u daarvan afrukken, Niemand van zijn nageslacht zal zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. Jeremia 22: 24 en 30 Op die dag, spreekt de HEERE van[…]

Meditatie | Verziend

Elisa zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en[…]

Meditatie | Zingeving

U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 1 Petrus 1:8 en 9 In de week van de eenzaamheid bezocht ik een[…]

Meditatie | Gods trouw aan Israël

Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 2 Samuël 7: 16 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal[…]

Meditatie | Nepnieuws

Wee degenen die het kwade goed noemenen het goede kwaad, die het licht tot duisternis makenen het duister tot licht,die van zoet bitter makenen van bitter zoet.Jesaja 5:20 Hoe het nu is In 2016 leerden we een nieuw woord kennen, namelijk nepnieuws. Dat woord betekent dat we opzettelijk verkeerd nieuws[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow