1e Kerstdag. Morgendienst met ds. J.P. Strietman

1e Kerstdag. Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 25 dec 2019 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Aan de Kerstdienst van vanmorgen werken mee Brassband Westersweach en Gelegenheidskoor Sa no en dan.

Meeluisteren

Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst: Johannes de Heer 613: 1, 2, 3 en 4 In Betlehems stal
Welkom
Koor: Joy to the world
stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 477: 1 en 3 Komt allen tezamen
5e kaars aansteken en voorlezen gedichtje (zie onder)
Koor ‘Eén klein Kind’
Gebed
kindernevendienstlied
Koor ‘O Holy Night’
1e Lezing: Lucas 2: 1-7 
Koor ‘Stille nacht’
2e Lezing: Lucas 2: 8-14 
Zingen NLB 478: 1 en 4 Komt verwondert
Verkondiging over Lucas 2: 9
Zingen Johannes de Heer 70: 1, 2, 3 en 4 Heerlijk klonk het lied
Dankgebed en voorbede
Toelichting Adventsproject
Zingen Adventslied (zie onder)
Koor ‘I Heard the Bells on Christmas Day’ en ‘Eer zij God in onze dagen’
Zingen NLB 487: 2 en 3 Eer zij God die onze Vader
Toelichting KerstChallenge
Inzameling van de gaven
Zingen NLB 481: 1 en 3 Hoor de engelen zingen de eer
Zegen
Zingen Johannes de Heer 48 Ere zij God

Adventsgedicht 2019
Het kerstfeest is begonnen,
feest van licht en leven.
De grote kaars geeft ons licht,
een licht om te krijgen en door te geven.

Adventslied kindernevendienst 2019 (melodie Jezus is de Goede Herder, ELB 452)
REFREIN
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning,
Micha heeft het ons verteld.

Kind, in Bethlehem geboren,
Zoon van God, Maria’s Zoon,
Vredekoning zal Hij worden,
zie je al zijn gouden kroon?

REFREIN

ZWO-collecte
De opbrengst van de ZWO-collecte van vanmorgen is bestemd voor een project van Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.

Moldavië is het armste land van Europa. Door de grote werkloosheid is er veel armoede. Veel ouders hebben een alcoholprobleem. Kinderen krijgen niet de zorg die ze zo nodig hebben. Veel van hen moeten één of beide ouders missen, omdat die naar het buitenland zijn vertrokken op zoek naar werk en een betere toekomst. Kinderen voelen zich daardoor eenzaam en verlaten.

Samen met lokale kerken zet Kerk in Actie zich in voor deze kinderen. In een dagcentrum vinden zij een veilige plek, liefde en vrolijkheid. In het centrum krijgen zij huiswerkbegeleiding, kunnen zij spelen en krijgen ze een gezonde maaltijd. Belangrijke ervaringen die ze de rest van hun leven meenemen!

• Voor € 8,50 per dag kunnen kinderen naar een dagcentrum (= verwarmd en warm water)
• Voor € 11,50 krijgt een kind een jaar lang huiswerkbegeleiding, boeken, enz.
• Voor € 22,= krijgt een kind een maand lang een warme maaltijd.

Met de kerstcampagne/-collecte “Geef licht” vraagt Kerk in Actie uw aandacht en steun voor de kinderen van het dagcentrum. Doet u mee?
De directeur van een dagcentrum zegt: “We moeten mensen/kinderen laten weten dat er van ze gehouden wordt, niet met woorden, maar door daden!”
Bij het verlaten van de kerk krijgt iedereen een theelichtje met tekst mee om thuis aan te steken.

Uw bijdrage aan de kerstcollecte is meer dan welkom. Bijdragen is ook mogelijk door een bedrag over te maken naar de bankrekening van de gezamenlijke ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Kerstcollecte 2019.

Namens de kinderen alvast hartelijk dank.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow