Morgendienst met ds. J. Bakker (Feanwâlden)

Morgendienst met ds. J. Bakker (Feanwâlden)

  • Datum: 01 sep 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de Boei.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Gezang 162 NLB (Nieuwe Liedbundel) In het begin lag de aarde verloren
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
Stil gebed, bemoediging en groet
Lezen: enkele woorden uit Psalm 84
Zingen: Psalm 84: 6 Want God onze Heer die ons mild
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 146 c NLB: 1, 3 en 7 Alles wat adem heeft love de Here
Gebed van de zondag
1e schriftlezing: Jesaja 65, 17-25 Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Zingen: Lied 766 NLB Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
2e schriftlezing: Lucas 12, 31-42 Zoek liever zijn koninkrijk
Zingen: Lied 751 NLB De Heer verschijnt te middernacht
Preek
Zingen: Lied 422 NLB Laat de woorden die we hoorden
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
Zingen: Lied 723 NLB Waar God de Heer zijn schreden zet
Zegen

Meeluisteren:

Luister vanaf 09:30 uur live mee via kerkomroep.nl

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow