Morgendienst; start winterwerk; met de heer P. Knijff en Westersweach

Morgendienst; start winterwerk; met de heer P. Knijff en Westersweach

  • Datum: 22 sep 2019 • 10:30–12:00
  • Locatie: Gereformeerde Kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Deze dienst vormt de start van het winterwerk. De startdienst is tevens bloemenzondag. U kunt een bos bloemen meenemen naar de kerk, die na afloop van de dienst bezorgd kunnen worden bij iemand uit de gemeente.

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst Nieuwe Liedbundel (NLB) Lied 802: 1, 2, 3 en 6 Door de wereld gaat een woord
Welkom
Zingen Intochtslied: Psalm 87: Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
Stilte moment
Bemoediging en groet
Klein gloria
Aankondiging: waar we het over gaan hebben in de overdenking: Een goed verhaal
Zingen Verootmoediging: Liet 41 God Jo binn ljocht
Woord ten leven: Tien geboden in een vorm van een spel.
Zingen Glorialied: Gezang 44 Dankt dankt nu allen God
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment: Over Ruth
Lezing 1: Ruth 1
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 213 Ik wil jou van harte dienen
Lezing 2: Johannes 6: 48-52
Zingen Lied 653: 1 en 2 U kennen uit en tot U leven
Overdenking
Zingen Gezang 308 In Christus is noch west noch oost
Zingen: Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Presentatie van “Samen aan tafel in Kollumerzwaag”
Muzikale bijdrage korps.
Inzameling van onze gaven
Zegenlied: lied 416 Fries: Hear wês mei ús oant in oare
Zegen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow