Dankdienst mevrouw A. Broersma-Sikma

Dankdienst mevrouw A. Broersma-Sikma

  • Datum: 24 nov 2020 • 11:00–
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Dankdienst voor het leven van mevrouw A. Broersma-Sikma.

Voorganger is ds. J.P. Strietman, organist is de heer S. Schoon, zang wordt verzorgd door enkele gemeenteleden. De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige orde van dienst is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren Luister vanaf 11.00 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 11.00 uur

Liturgie

Muziek voor de dienst: “The Second Waltz”, “The Red Rose Cafe” en “Highland Cathedral” – Andre Rieu
Woord van welkom
Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 5, De Heer is mijn Herder
Aansteken kaarsen en lezen gedichtje
Zingen: Evangelische Liedbundel (ELB) Lied 413 : 1, 3 en 4, Lichtstad met uw paarlen poorten
Persoonlijk moment
Zingen: Psalm 42 : 1 en 3 Oude berijming, ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen
Gebed
Schriftlezing: Psalm 32
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 3 Nieuwe berijming, Heer, die mij ziet zoals ik ben
Verkondiging over Psalm 32 : 8 Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust Mijn oog.
Zingen: ELB Lied 299, Welk een vriend is onze Jezus
Dankgebed
Persoonlijke moment
Zingen: ELB Lied 270, Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
Mededelingen door bode
Muziek bij het uitdragen: “As it myn tiid is” – Gurbe Douwstra

Bij het graf luisteren we naar de woorden van de Geloofsbelijdenis en bidden we gezamenlijk het Onze Vader

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow