Luisterdienst met de heer P. Knijff; Eerste Paasdag

Luisterdienst met de heer P. Knijff; Eerste Paasdag

  • Datum: 12 apr 2020 • 10:00–
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer P. Knijff voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte (grijs) is bestemd voor: ZWO (Opvang achtergestelde kinderen in India, Kerk in Actie).
De tweede collecte (paars) is bestemd voor: Your Choice.
De derde collecte (geel) is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 122, alle verzen Daar juicht een toon daar klinkt een stem
Welkom en mededelingen
Zingen Intochtslied: Psalm 118: 1, 5 en 8 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Stilte moment
Bemoediging en groet
Klein gloria
Kaarsmoment: We steken de paaskaars aan
Zingen: Nieuwe Liedbundel (NLB) Lied 642:1,2 en 8 Ik zeg het allen dat hij leeft
Aankondiging: Waar we het over gaan hebben in de overdenking: Goed nieuws!
Verootmoedigingsgebed
Leefregel: De zeven werken van barmhartigheid
Zingen glorialied: NLB Lied 705: 1, 2 en 4 Ere zij aan God de Vader
Gebed om de Heilige Geest
Lezing 1: Matheus 28: 1-16
Zingen: NLB Lied 617: 1, 4, 5 en 16 De Heer is waarlijk opgestaan
Overdenking
Orgelspel
Zingen NLB Lied 624: 1 en 3 Christus onze Heer verrees
Dankgebed en voorbeden
Oproep collecten
Zingen Zegenlied: ELB 132 U zij de glorie, opgestane Heer
Zegen
Orgelspel

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow