Kerstnachtdienst met dhr. P Knijff

Kerstnachtdienst met dhr. P Knijff

  • Datum: 24 dec 2022 • 22:00–23:30
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Aan de kerstnachtdienst wordt meegewerkt door:
Wiebe Kamminga ,euphonium
Jochum Tichelaar, trompet
diverse gemeenteleden, zang

Bij binnenkomst kerk: in verband met de gestegen gasprijzen, willen we alle kerkgangers vragen om via de Boei de kerk binnen te komen. Zo verliezen we minder warmte in de kerkzaal. Bovendien zal “het stookgedrag” van de kachels aangepast worden en is het geen luxe om u iets warmer te kleden dan u normaal gewend bent. Dat geldt ook voor de activiteiten die door de week in de Boei gehouden worden.

Meeluisteren
meekijken/terugkijken via Kerkdienstgemist of via YuoTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen en Wijkwerk
De derde collecte is bestemd voor: Kerk

Liturgie

Zingen door een aantal gemeenteleden: Lied 483 Stille Nacht heilige nacht.
Welkom
Zingen: Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Bemoediging en groet
Aankondiging Thema: Aan tafel- Plek voor iedereen
Zingen: Lied 477: 1, 3 en 5 Komt allen tezamen
Gebed om hulp
Lezen uit de Bijbel: Matheus 1: 1-6 (NBV)
Zingen: Lied 439: 1, 3 en 4 Verwacht de komst des Heren
Ruth stelt zich voor
Luisterlied: Sela kerstnacht boven Bethlehem
Lezen uit de Bijbel Matheus 1:18- 26 (NBV)
Zingen: 478:1 en 2 Komt verwondert U hier mensen
Maria stelt zich voor
Korte meditatie over het thema Aan Tafel- plek voor iedereen
Zingen: Lied 487 Eer zij God in onze dagen
Gedicht: Voormoeders
Luisterlied: O Holy Night gezongen door een aantal gemeenteleden onder begeleiding orgel.
Collecte
Zingen: Zingend en gezegend 106 blaast de bazuin en sla de
Zegen
Zingen: Ere zij God gemeenschappelijk met blazers.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow