Luisterdienst met ds. J.P. Strietman; Goede Vrijdag

Luisterdienst met ds. J.P. Strietman; Goede Vrijdag

  • Datum: 10 apr 2020 • 19:30–
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. De dienst is via Kerkomroep te beluisteren. Dit kan live vanaf 19.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

Deze Goede Vrijdag avonddienst wordt verzorgd door de Werkgroep Erediensten, organist Simon Schoon en ds. J.P. Strietman. De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren
Luister vanaf 19.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Welkom
Zingen Liedboek Gezang 177: 1 Leer mij, o Heer
Votum en zegengroet
Zingen Liedboek Gezang 177: 2 ‘k Zie u, God zelf, in eeuwigheid geprezen
Lezen Psalm 141: 1
Zingen Psalm 141: 2 Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen
Lezen Psalm 141: 3-4
Zingen Psalm 141: 5 Slaat men mij in trouw aan de Heere
Lezen Psalm 141: 5-7
Zingen Psalm 141: 8 en 9 Zo aan dood en graf prijsgegeven
Lezen gedicht: Het zijn de Joden niet
Zingen Liedboek Gezang 193: 2 en 3 Wie heeft U zo geslagen
Jezus bespot – Matteüs 27: 27-30
Zingen Johannes de Heer 415: 1 en 2 Is dat, is dat mijn Koning
Jezus weggeleid – Matteüs 27: 31
Zingen Johannes de Heer 836: 1 en 3 Op die heuvel daarginds
1e kruiswoord – Lucas 23: 33-34
Zingen Liedboek Gezang 182: 1 Jezus, leven van ons leven
2e kruiswoord – Lucas 23: 39-43
Zingen Liedboek Gezang 436: 2 Hoop op Hem, heft op uw hoofd
3e kruiswoord – Johannes 19: 26-27
Zingen Evangelische Liedbundel 114: 1 en 2 Als ik in gedachten sta
4e kruiswoord – Marcus 15: 33-34
Zingen Psalm 22: 1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij
5e kruiswoord – Johannes 19: 28-29
Zingen Psalm 42: 1 Evenals een moede hinde
6e kruiswoord – Johannes 19: 30
Zingen Liedboek Gezang 189: 2 en 3 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis,
7e kruiswoord – Lucas 23: 45-46
Zingen Liedboek Gezang LB 195: 1 Nu valt de nacht
Doven van de Paaskaars
Onze Vader
Zingen Liedboek Gezang 192: 1 O kostbaar kruis, o wonder Gods
Zegen
Zingen Liedboek Gezang 456: 3 Amen, amen, amen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow