Luisterdienst met de heer J. van der Kamp (Leeuwarden)

Luisterdienst met de heer J. van der Kamp (Leeuwarden)

  • Datum: 19 apr 2020 • 9:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer J. van der Kamp voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte (grijs) is bestemd voor: Diaconie.
De tweede collecte (paars) is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte (geel) is bestemd voor: Kerkelijk Werk.

Liturgie

Orgelspel: Paraphrase over ‘U zij de Glorie’ van Alexandre Guilmant
Welkom
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen Psalm 98: 1 en 2
Bemoediging Filippenzen 2: 1-2
Zingen Opwekking 770: Ik zal er zijn (Sela)
Geboden: Filippenzen 4: 4-9
Zingen als doxologie : Liedboek Gezang 255 (= NLB 705): 1 en 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezen Marcus 5: 25 – 34
Zingen Opwekking 705: Toon mij uw liefde
Overdenking
meditatief orgelspel
Zingen Evangelische Liedbundel (NLB) 426 Dank U voor de wond’ren die gebeuren
Dankgebed en voorbede
Zingen Liedboek Gezang 217 (=NLB 641): 1 en 2
Zegen
Orgelspel : Sortie in C van Henry Smart ( Smart is de componist van de melodie van LvdK 255 Ere zij aan God de Vader)

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow