Luisterdienst met de heer J. van der Meer (Oosternijkerk)

Luisterdienst met de heer J. van der Meer (Oosternijkerk)

  • Datum: 24 mei 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer J. van der Meer uit Oosternijkerk voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

Ineke van Slageren werkt mee aan deze dienst (dwarsfluit).

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte (grijs) is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Pinksterfeest Veenklooster, zie hieronder).
De tweede collecte (paars) is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte (geel) is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Orgelspel: “Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam”
Welkom en mededelingen
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) Lied 84: 1 en 6 Hoe lief’lijk hoe goed is mij Heer
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Klein Gloria
Inleiding op de dienst
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 302: 1, 2, 3 en 4 Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Gebed
Wet en Bemoediging
Zingen NLB 675: 1 en 2 Geest van Hierboven
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing 1 Psalm 41: 1-4
Schriftlezing 2 Lucas 12: 22-32
Zingen NLB 885: 1 en 2 Groot is Uw trouw o Heer
Verkondiging
Zingen NLB 791: 1, 2 en 3 Liefde eenmaal uitgesproken
Dankgebed
Voorbeden
Collecte
Zingen Slotlied NLB 23B: 1, 2 en 5 De Heer is mijn Herder
Wegzending en Zegenbede


Ook al gaat het Pinksterfeest Veenklooster dit jaar niet door, evengoed willen we dit grote Christelijke evenement steunen in de maand mei. De kosten voor het organiseren van het evenement zijn hoog, ook omdat veel activiteiten gratis worden aangeboden. We willen onze gemeente daarom vragen hiervoor een gift over te maken.

Alvast hartelijk bedankt namens de Diaconie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow