Luisterdienst met ds. J.P. Strietman m.m.v. De Sweachers; Pinksteren

Luisterdienst met ds. J.P. Strietman m.m.v. De Sweachers; Pinksteren

  • Datum: 31 mei 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat ds. Strietman voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren. 

Vandaag is het Pinksteren. Het feest van de Geest. Het verhaal van Pinksteren vinden we in Handelingen 2. We lezen daar een aantal gedeelten uit en in het bijzonder de woorden van Petrus in zijn toespraak, die heen wijzen naar de doop (Handelingen 2: 39): “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.”

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren

Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO Pinksterzending, zie meer info hieronder.
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Voor de dienst orgelspel: ‘Nun bitten wir den Heiligen Geist‘ (Buxtehude)
Welkom en mededelingen – ouderling van dienst
Zingen: Liedboek Gezang 250: 1, 2, 3, 4 en 5 Kom Heilige Geest Gij vogel Gods
stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen: Klein Gloria
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 150: 1 en 2 Ruis o Godsstroom der genade
Lezen van de Tien Geboden
Zingen ELB 147: 1, 3 en 5 Heer ik hoor van rijke zegen
Gebed
1e Lezing: Handelingen 2: 1 t/m 4
Zingen Liedboek Gezang 249: 1, 2 en 3 Wij leven van de wind
2e Lezing: Handelingen 2: 22 t/m 24 en 2: 37 t/m 42
Zingen Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Op Sions berg
Verkondiging over Handelingen 2: 39
Zingen ELB 218: 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus
Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen Liedboek Gezang 257: 1 Halleluja eeuwig dank en ere
Dankgebed en voorbede
Zingen Liedboek Gezang 477: 1 en 2 Geest van hierboven
Zegen
Zingen Liedboek Gezang 456: 3 i.p.v. gezongen amen


ZWO-collecte voor de jonge christelijke kerk in Marokko (ZWO)

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de nog jonge kerk in Marokko.
De Evangelische kerk in Rabat zit vol op zondagochtend. Eén grote familie: trefpunt voor christenen uit diverse Afrikaanse landen. Hun geloof en de Franse taal brengt hen samen. Ghanezen en Nigerianen bezoeken de Engelstalige dienst. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals de gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen. Via Kerk in Actie kunt u door uw bijdrage deze hulp steunen.

In Rabat is een theologische instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken. Ieder jaar studeren hier zo’n 75 studenten uit diverse landen en achtergronden. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Vooral christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren graag in Rabat. U draagt ook bij aan dit theologische onderwijs, waardoor de kerk er kan zijn in Marokko en vooral Afrikaanse dominees veel internationale en interreligieuze ervaring opdoen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Kerk Marokko.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow