Luisterdienst met de heer P. Knijff m.m.v. leden van het gelegenheidskoor

Luisterdienst met de heer P. Knijff m.m.v. leden van het gelegenheidskoor

  • Datum: 21 jun 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer P. Knijff voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren. 

Na de uitstorting van de Heilige Geest gaan de discipelen op pad. Maar de weg die ze moeten gaan is heel verschillend, zo wordt Jacobus onthoofd en Petrus gered. Dat roept bij ons de nodige vragen op. Ze hebben toch beide de Heilige Geest ontvangen en zijn toch beide uitgezonden? We lezen een aantal verzen uit Handelingen 12. Leden van het gelegenheidskoor werken mee aan deze dienst.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren

Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO, zie meer info hieronder.
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 835: 1, 2 en 3 Jezus ga ons voor
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Intochtslied: Psalm 142: 1, 6 en 7 Tot God den Heer hief ik mijn stem
Stilte moment
Bemoediging en groet
Klein gloria
Thema: Geroepen, maar dan…
Gebed om verootmoediging
Zingen: Lied 705: 1, 3 en 4 Ere zij aan God de Vader
Woord ten leven: Marcus 12: 28 t/m 31
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Handelingen 12: 1-20
Zingen: Lied 630: 1, 3 en 4 Sta op een morgen ongedacht
Overdenking
Zingen Lied: 128 Wês jo myn takomst O Hear fan myn hert (Opwekking 520)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Zingen Zegenlied: 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen


ZWO-collecte voor Fryslân foar Rwanda

De Protestantse Gemeenten in Fryslân steunen via Kerk in Actie dit en volgend jaar financieel een aantal doelen in Rwanda. De collecte van 21 juni staat in het teken van “Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening”. De Presbyteraanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenoemde “Lichtgroepen” waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda. Uw bijdrage zal zeer welkom zijn.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Rwanda.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow