Luisterdienst met de heer A. Fraanje (Drachten)

Luisterdienst met de heer A. Fraanje (Drachten)

  • Datum: 05 jul 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer A. Fraanje uit Drachten voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren. 

Organist vanmorgen is Bauke Hoekstra.

Meeluisteren

Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (t.b.v. actie ‘Vakantiepret voor kinderen in armoede’ van Kerk in Actie).
De tweede collecte is bestemd voor: Oppasdienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Orgelimprovisatie over Psalm 122
Welkom
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet
Zingen: Psalm 42: 1 en 7 Evenals een moede hinde
Gebed
Zingen: Evangelische Liedbundel (ELB) 212 Heer wat een voorrecht
Lezen: Handelingen 17: 31 en Zacharia 14: 6-9 en 20-21
Zingen: You-Tube Opwekking 687 Heer wijs mij de weg
Preek. Thema: Wat heeft uw hart geraakt tijdens de coronatijd
Zingen: You-Tube Opwekking 585 Er is een dag
Danken en bidden
Zingen: ELB 356 Van U wil ik zingen
Wegzending en Zegen. Zingen: Nieuwe Liedbundel Lied 425 Vervuld van Uw zegen aan wij onze wegen

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow