Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 02 aug 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat ds. J.P. Strietman voor in een dienst in de Alde Tsjerke die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

Organist is vanmorgen Ymkje de Vries. De lezingen van vanmorgen zijn uit Handelingen 1: 12 t/m 14 en 12: 1 t/m 17. Het thema is: Een biddende kerk?
1. Ze ziet haar zwakheid onder ogen;
2. Ze kijkt uit naar kracht van omhoog;
3. Ze verwondert zich over Gods verhoring.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor JOP, jeugdwerk protestantse kerk).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Johannes de Heer (JdH) 150: 1, 2 en 3 Welk een vriend
Welkom
Zingen Psalm 65: 1 en 2 De stilte zingt U toe o Here
stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen Klein Gloria
Lezing van de Tien Geboden
Zingen JdH 80: 1 en 3 Elk uur elk ogenblik
Gebed
1e Lezing: Handelingen 1: 12-14
Zingen Liedboek Gezang 229: 4 en 5 Wie kan zijn hoog en heilig recht
2e Lezing: Handelingen 12: 1-17
Zingen Psalm 142: 1 en 6 Tot God de Heer hief ik mijn stem
Prediking over Handelingen 1: 12-14
Zingen Liedboek Gezang 95: 1, 2 en 3 Nu bidden wij vol ootmoed
Lezen van de geloofsbelijdenis
Zingen Liedboek Gezang 259: 1 en 2 Halleluja lof zij het Lam
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen Psalm 89: 7 en 8 Hoe zalig is het volk
Zegen
Zingen Liedboek Gezang 456: 3 Amen, amen, amen (i.p.v. gezongen amen)

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow