Luisterdienst met de heer P. Knijff

Luisterdienst met de heer P. Knijff

  • Datum: 09 aug 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer P. Knijff voor in een dienst die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

Hij spreekt voor veel mensen tot verbeelding. Simson de krachtpatser. Nou niet meteen een man die je in de Bijbel zou verwachten. We gaan lezen uit Richteren 14 en we nemen één tekst uit de brief aan de Hebreeën en die staat in Hebreeën 11: 32.

Er is nog iets bijzonders aan Simson; in zijn levensverhaal kunnen we maar liefst 20 verwijzingen vinden die naar de Here Jezus toe leiden. In het boek Richteren gaat het over falend leiderschap maar wijst tegelijkertijd naar de volmaakte leider.

Bauke Hoekstra is deze keer organist, Nyncke Klaver speelt cornet. Een aantal gemeenteleden doet de zang.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Blessed Generation), zie hieronder.
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Psalm 23 B: 1,2 en 5 De Heer is mijn herder
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Psalm 118: 3, 4 en 6 ‘t Is beter bij de Heer te schuilen
Stilte moment
Bemoediging en groet
Zingen Klein gloria
Thema: Is Simson een vechtjas of het zonnetje in huis?
Kyriegebed
Woord ten leven
Zingen: Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment: Simson, Simson bijzonder gevreesd
Lezing: Richteren 14
Zingen: Lied 912: 1, 2, 5 en 6 Neem mijn leven laat het Heer
Overdenking: Tekst Hebreeën 11: 32 t/m 34
Zingen: Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg en leid mij als een kind
Dankgebed en voorbeden
Oproep tot Barmhartigheid
Zingen Slotlied: Evangelisch liedbundel 270 Ga nu heen in vrede
Zegen
Orgelspel


ZWO-collecte voor Blessed Generation

Samen met zo’n 90 gekwalificeerde Keniaanse medewerkers zetten de uit Hurdegaryp afkomstige Ria Fennema en haar man Fester zich vol overtuiging in om meer dan 800 kwetsbare kinderen weer een kans te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Keniaanse kinderbescherming.
Onderwijs speelt een belangrijke rol in de hulp door Blessed Generation. Het is de sleutel naar de toekomst. Zij biedt kinderen basis- en vervolgonderwijs en ondersteunt waar mogelijk het volgen van een beroeps- of universitaire opleiding. Schoolboeken en -uniformen worden gefinancierd.
Verder biedt Blessed Generation voeding, medische hulp, huisvesting en opvoeding aan hulpbehoevende gezinnen. Ook noodopvang en structurele opvang worden aan kinderen geboden.
Blessed Generation werkt in Kenia vanuit drie locaties: Nyamira, Malindi en Ruiru.
Voor de kosten om de meer dan 800 kinderen de benodigde hulp te bieden is Blessed Generation afhankelijk van bijdragen van o.a. kerken. De ZWO-collecte van 9 augustus is bestemd voor dit doel. Uw bijdrage is meer dan welkom op de ZWO-rekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Kenia.

De ZWO-commissie dankt u alvast hartelijk voor uw bijdrage voor Blessed Generation.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow