Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 16 aug 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanwege de omstandigheden moesten we de einddienst van de kindernevendienst uitstellen. Vanmorgen willen we met de kinderen die de overstap gaan maken en met hun ouders en de leiding van de kindernevendienst toch een feestelijke einddienst hebben. Al zal die anders zijn dan anders. Het thema van vanmorgen is: Feest in de kerk. Organist is vanmorgen Hinke Algra.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De liederen worden via de beamer geprojecteerd.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (voor Stichting Precious, Damwâld).
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen en wijkwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

BEAMER Ballonenlied (Kinderopwekking 2)
Welkom
BEAMER Votum en Groet
Inleidend woord
Kindernevendienstkaars aansteken en gedichtje
BEAMER Psalm 149
Gebed
Twaalf sterretjes voor 12 jaren
BEAMER Opwekking 430: Heer ik prijs uw grote naam
Schriftlezing: Markus 2: 1-12
KINDEREN Vier vrienden en een zieke vriend
Verkondiging over Markus 2: 5
BEAMER Welk een vriend is onze Jezus
Woord tot de kinderen (kinderen komen naar voren)
Zegen voor de toekomst
BEAMER De zegen van God
Uitdelen boekjes
BEAMER Als je bidt zal Hij je geven
Dankgebed en voorbede
BEAMER Onze Vader
Aanbeveling digitale collectes
BEAMER O happy day (Nederland zingt)
Zegen

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow