Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 23 aug 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

In deze dienst nemen we afscheid van de vertrekkende ambtsdragers en willen we de nieuwe ambtsdragers bevestigen. Organist is vanmorgen Simon Schoon, Pieter Mark Kamminga speelt marimba en Wilco Kamminga trombone, ds. Strietman verzorgt de zang.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor: Your Choice.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Orgelspel
Welkom en mededelingen kerkenraad
Zingen Psalm 134: 1, 2 en 3 Gij dienaars aan de Heer gewijd
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Marimba en trombone: We Gather Together
Toelichting bloemstuk
Afscheid van de aftredende ambtsdragers
Afscheidswoord André Klaver
Presentatie van de nieuwe ambtsdragers
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 213: 1, 2, 3, 4 en 5 Ik wil jou van harte dienen
Gebed
1e Lezing: Psalm 72: 1-20
2e Lezing: Handelingen 1: 9-11
Marimba: Groot is Uw trouw o Heer
Preek over Handelingen 1: 9-11
Orgel: Liebster Jesu Wir Sind Hier
Lezen van de Geloofsbelijdenis
Marimba en trombone: Praise God From Whom All Blessings Flow
Dankgebed en voorbede
Onderwijzing
Bevestiging – vragen – handoplegging
Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Aanbevelen van de digitale collectes
Zingen Nieuwe Liedbundel Lied 425 Vervult van Uw zegen
Zegen
Orgel: A Trumpet Minuet

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow