Kijk- of Luisterdienst met de heer P. Knijff (startweek)

Kijk- of Luisterdienst met de heer P. Knijff (startweek)

  • Datum: 06 sep 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

In 2018 schreef Jan Martijn Abrahamse het boek “Breekbaar Halleluja”. De titel is ontleend aan het lied “Halleluja” van Leonard Cohen. Het boek gaat over de pelgrimspsalmen en dat zijn psalm 120 t/m 134. Pelgrims zijn gelovigen die onderweg zijn met een duidelijke bestemming. In de Bijbel zijn dat de Israëlieten die onderweg zijn naar de tempel. Nu zijn dat de christenen die met vallen en opstaan de hemel proberen te bereiken. Het maakt duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen de gelovigen van toen en die van nu. Ze kennen dezelfde verlangens, hebben dezelfde gevoelens en kennen dezelfde zorgen. In de eredienst staan we stil bij Psalm 121 en 133. De fietsers beginnen bij de Rank waar het lied “Halleluja” van Leonard Cohen wordt gezongen en men iets meekrijgt van Psalm 120 en daarna gaat men op pelgrimsreis.

Organist is vanmorgen Bauke Hoekstra.

Een verkorte versie van de liturgie vindt u hieronder. Een volledige liturgie is beschikbaar in pdf.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (voor De Regenboog Groep).
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 835: 1, 2 en 4, Jezus ga ons voor
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen intochtslied: Psalm 121: 1, 3 en 4, Ik sla mijn ogen op en zie
Bemoediging en groet
Zingen Klein gloria
In memoriam
Zingen (Evangelische Liedbundel (ELB) 413, Lichtstad met uw paarlen poorten
Uitleg over de startzondag
Uitleg van het liturgisch bloemstuk
Luisteren en kijken naar Opwekking 733, Loof de Heer o mijn ziel
Gebed om de Heilige Geest
Eerste lezing: Psalm 121
Zingen: Lied 801: 1, 2, 5 en 7, Door de nacht van strijd en zorgen 
Tweede lezing Psalm 133
Zingen: Liedboek voor kerken Gezang 441: 10, 11 en 12, Wordt een die zwak is moede
Overdenking
Zingen: ELB 213, Ik wil jou van harte dienen in Friese versie
Dankzegging en voorbede
Oproep tot barmhartigheid
Zingen zegenlied Lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Zingen na de zegen Psalm 134: 3 Oude berijming, Dat ’s HEEREN zegen op u daal

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow