Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 20 sep 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen gaan we van start met de Brief van Judas. Een klein briefje. Je leest er gemakkelijk overheen. Judas is een broer van Jakobus en daarmee ook een broer van de Heere Jezus. Toch schrijft hij dat niet met zoveel woorden neer. Hij noemt zich wel een broer van Jakobus, maar niet van Jezus. Nee, hij noemt zich een ‘dienstknecht van Jezus Christus’.

Net als zijn broers geloofde Judas eerst niet in Jezus. Maar inmiddels is hij tot geloof gekomen en daarom noemt hij zich nu een dienaar van Jezus. En zo, als een dienaar, wil Judas ons het Woord van God voorhouden. Hij doet dat op een pastorale manier. Hij volgt de Goede Herder. Dat zie je al aan de eerste twee verzen. Judas wil een pastorale brief schrijven.

Het thema vanmorgen is dan ook: Een herderlijk schrijven. We lezen daarbij Markus 3: 20 t/m 35.

Organist is vanmorgen Auke de Boer, de Sweagers werken mee aan de dienst.

Afspraken ten aanzien van het bijwonen van de dienst.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 289A: 1, 2, 3 en 4 Vaste Rots
Welkom en mededelingen kerkenraad
Zingen Psalm 84: 1 en 2 Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
In memoriam
Zingen ELB 376: 1 en 2 Abba Vader
Lezen van de Tien Geboden
Zingen Psalm 19: 3 en 6 Volmaakt is ’s Heren wet
Gebed
1e Lezing: Markus 3: 20 t/m 21, 3: 31 t/m 35 en 6: 1 t/m 6
Zingen Liedboek Gezang 399: 2 U looft de apostelschaar
2e Lezing: Judas 1: 1 t/m 2
Zingen Liedboek Gezang 399: 6 Wij zegenen o Heer
Verkondiging over Judas 1: 1 t/m 2
Zingen Liedboek Gezang 444: 1, 2 en 3 Grote God wij loven U
Lezen van de Geloofsbelijdenis
Zingen Liedboek Gezang 291: 1 en 2 Nooit kan ’t geloof teveel verwachten
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen van de digitale collectes
Zingen Psalm 89: 1 en 7 Ik zal zo lang ik leef
Zegen
Zingen Liedboek Gezang 456: 3 Amen, amen, amen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow