Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman (doopdienst)

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman (doopdienst)

  • Datum: 27 sep 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan 2 kinderen.

Vanmorgen gaan we verder met de Brief van Judas. We staan deze keer stil bij Judas 1: 3. Het thema is: Wat Judas met zijn brief bedoelt.

Afspraken ten aanzien van het bijwonen van de dienst.

De verkorte liturgie is hieronder weergegeven. Een volledige liturgie is ook beschikbaar.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (Weeshuis TIKVA Odessa, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Muziek cd
Welkom door de ouderling van dienst
Lied: Psalm 89: 1 en 7 ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Stil gebed – votum en zegengroet
Gedicht
Lied: Tienduizend redenen
Onderwijzing
Doopgebed
Lied: ‘k Geloof in God: Hij is mijn Vader
Vragen aan de doopouders
Kinderen komen binnen
Lied: Jezus is de goede herder
Bediening van de Heilige Doop
Verwelkoming en aansteken van de doopkaars
Lied: Je hoeft niet bang te zijn – kinderen gaan weer terug
Gebed
1e lezing: Romeinen 6: 1 t/m 14
2e lezing: Judas 1: 3
Marimba en eufonium – myfanwy  (parry, arr. denzil stephens)
Verkondiging over Judas 1: 3
Lied: Ik zal er zijn
Dankgebed en voorbede
Aanbeveling digitale collecte
Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Muziek cd


ZWO-collecte voor Weeshuis TIKVA Odessa (Christenen voor Israël)

Eén van de projecten van de Stichting Christenen voor Israël is zorg te dragen voor dakloze, verwaarloosde en mishandelde Joodse kinderen in Odessa (Oekraïne). In deze plaats geeft de Stichting hieraan handen en voeten met het weeshuis TIKVA. Het weeshuis TIKVA biedt een warme omgeving, waar de kinderen worden opgevangen. Ze krijgen dagelijks goed te eten en ontvangen warme kleren, maar ook lichamelijke en psychische zorg. Daarbij geeft TIKVA zowel regulier als Joods onderwijs. TIKVA heeft een peuter- en kleuterafdeling, een jongens- en meisjeshuis en een huis voor tieners en studenten. Kinderen kunnen opgroeien van angstige, wantrouwige en verstoten kinderen tot levendige, zelfbewuste volwassenen. Velen kiezen later voor een toekomst in Israël.

Christenen voor Israël steunt TIKVA allereerst financieel. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van schoolspullen, maaltijden en kleding. TIKVA heeft daardoor de afgelopen 20 jaar 2.250 Joodse weeskinderen opgevangen. Op dit moment zijn er nog 2.500 Joodse kinderen, die wachten tot ze uit hun uitzichtloze bestaan gered kunnen worden.

Om het werk van TIKVA te kunnen laten voortgaan, heeft de Stichting Christenen voor Israël ook uw bijdrage hard nodig. De ZWO-commissie steunt de Stichting van harte. U kunt uw bijdrage overmaken naar de ZWO-bankrekening, nummer NL70 RABO 0147 8902 33 o.v.v. TIKVA.

Uw bijdrage maakt een enorm verschil in de jonge levens van de kinderen. Dankuwel voor uw steun.

DE ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow