Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman; Israëlzondag

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman; Israëlzondag

  • Datum: 04 okt 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Voor de synagoge is dit de tijd van de grote najaarsfeesten: Jom Kippoer op 28 september en het Loofhuttenfeest van 3 t/m 9 oktober.

We lezen vanmorgen één van de pelgrimsliederen van Israël: Psalm 130: 1 t/m 8. Het is een pelgrimslied als een ‘liedje van verlangen’. Verlangen naar verzoening en vergeving. Verlangen naar rust voor de ziel. Verlangen naar de komst van Gods Koninkrijk en Zijn nieuwe wereld. Je kunt je daar in deze coronatijd wel iets bij voor stellen.

Organist is vanmorgen Bauke Hoekstra.

Afspraken ten aanzien van het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor het Wereldhuis, Kerk in Actie).
De tweede collecte is bestemd voor: Israëlcollecte (bestemd voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden).
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow