Kijk- of Luisterdienst met drs. A.J. Fraanje (Drachten)

Kijk- of Luisterdienst met drs. A.J. Fraanje (Drachten)

  • Datum: 18 okt 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Afspraken ten aanzien van het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (Mantelzorg de Herberg).
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen en wijkwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Lied voor de dienst via de beamer Groot is uw trouw
Welkom door de kerkenraad
Aanvangslied Psalm 103: 1 (Nederlands) en 5 (Fries), Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Gelegenheid voor persoonlijk gebed
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet
Lied Opwekking 277, Machtig God
Gebed
Woorden voor onderweg
Lied Evangelische Liedbundel (ELB) 226, Heer ik kom tot U
Kinderlied ELB 456, Kijk eens om je heen, via beamer
Lezing uit de Heilige Schrift: Openbaring 2: 1-7 en Openbaring 5: 1-7 en Handelingen 19: 1-12
Lied Opwekking 407 O, Heer mijn God
Verkondiging. Thema: Covid 19 beklemmend ………maar Jezus is overwinnaar
Lied Nieuwe Liedbundel 835: 1-4, Jezus ga ons voor
Danken en bidden
Filmpje van Revival Events
Danklied ELB 132: 1-3, U zij de Glorie
Wegzending en Zegen met samen uitgesproken Amen
Bij het verlaten van de kerk luisteren we naar Opwekking 798, Houd vol

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow