Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 25 okt 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen gaan we verder met de behandeling van de Brief van Judas. We hebben eerst nagedacht over het begin van de brief. Nu kijken we naar het einde, waar Judas schrijven mag:  Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest (Judas 1: 20).

Het thema is: De opbouw van Gods kerk. We lezen daarbij Johannes 15: 1 t/m 17. De Sweagers zingen de liederen.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Afspraken ten aanzien van het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (NBG-Sumatra, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 357: 1, 4 en 5, Vreugde, vreugde
Welkom en mededelingen kerkenraad
Zingen Psalm 150: 2 en 3 (Oude berijming), Looft God met bazuingeklank
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
In memoriam
Zingen Psalm 43: 3 en 4 (Oude berijming), O Here God kom mij bevrijden
Inleidend woord
Gebed
Zingen Liedboek (LB) Gezang 78: 1 en 2, Laat me in U blijven
Lezing: Johannes 15: 1 t/m 17
Zingen LB Gezang 78: 3 en 4, Nee Heer ik wil van U niet scheiden
Verkondiging over Judas 1: 20
Zingen Psalm 116: 1, 10 en 11 (Oude berijming), God heb ik lief
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen van de digitale collectes
Zingen Danklied: 1, 2, 3 en 4 (Jaap Zijlstra; melodie LB 460), Dank U Vader
Zegen
Zingen LB Gezang 456: 3, Amen, amen, amen (i.p.v. gezongen amen)


ZWO-collecte, bestemd voor ‘een bijbelvertaling voor christenen op Sumatra’ (NBG)

Op sommige plekken in de wereld is het samenkomen van christenen niet vanzelfsprekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Pakpak-gemeenschappen op Sumatra (Indonesië). Christenen zijn er in de minderheid en hebben het er moeilijk.

Temidden van alle onrust is de Bijbel een bron van kracht voor de Pakpak-christenen. Samen in de bijbel lezen brengt verbinding, in tijden van verdriet, maar ook op vreugdevolle momenten. Het is dan ook een groot gemis dat de Pakpak-bevolking geen bijbel in hun eigen taal heeft. Het is belangrijk dat iedereen de Bijbel lan lezen in zijn of haar moedertaal, want op die manier is de Bijbel toch het best te begrijpen.

Met uw hulp brengen we de Bijbel dichtbij voor de Pakpak-bevolking op Sumatra. De vertalers zijn getraind door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en staan klaar om aan de slag te gaan. Maar daar is geld voor nodig. Maakt u de Pakpak-bijbelvertaling mede mogelijk door uw collectebijdrage van 25 oktober?

U kunt uw collectebijdrage overmaken naar de bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. NBG-Sumatra. Alvast hartelijk dank namens de Pakpak-bevolking.

De ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow