Kijk- of Luisterdienst met de heer P. Knijff; laatste zondag kerkelijk jaar

Kijk- of Luisterdienst met de heer P. Knijff; laatste zondag kerkelijk jaar

  • Datum: 22 nov 2020 • 9:30–11:00
  • Locatie: Gereformeerde Kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens deze dienst herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De naam van een overledene wordt genoemd, waarna een kaars wordt aangestoken.
Als voor alle overleden gemeenteleden een kaars brandt, wordt een kaars aangestoken voor iedere overledene die we gedenken.
De familie mag aan het eind van de dienst de kaars en de witte steen, met daarop de naam van de overledene, meenemen naar huis.

In verband met de coronamaatregelen wordt de herdenking over twee zondagen (22 en 29 november) verdeeld. Meer informatie volgt in Tsjerkepraat.

We lezen vanmorgen 1 Thessalonicenzen 5: 1 t/m 11.

Bijwonen van de dienst is alleen mogelijk voor familie; coördinatie verloopt via de scriba.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (Siriz).
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 939: 1 en 3, Op U alleen mijn licht, mijn kracht
Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied Psalm 89: 1 en 7, Ik zal zolang ik leef
Stilte moment
Votum en groet Sela door gelegenheidskoor
Klein gloria
Thema: Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld (1 Tessalonicenzen 5: 11)
Zingen: Rakelings nabij 36: Hier noemen wij de dure namen (tekst, zie hieronder; melodie Liedboek Gezang 295 Aan de deur van s ’harten woning)
Herinneringsbeelden van de overledenen
Herdenking van de overledenen
Zingen: Sjong op foar Jezus (tekst, zie hieronder; melodie Joh. de Heer 205)
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1- 11
Zingen: Lied 753, Er is een land van louter licht
Overdenking
Orgelmuziek
Zingen: Lied 769: 1, 3, 4 en 6, Eens als de bazuinen klinken
Gedicht
Dankgebed en voorbeden
Oproep tot Barmhartigheid
Zingen Lied 413, Grote God wij loven U
Zegen


Rakelings nabij 36: Hier noemen wij de dure namen (melodie Gezang 295 Aan de deur van s ’harten woning)
Hier noemen wij de dure namen
van de levenden van ooit,
die met het geloof getooid
aan de levensgrenzen kwamen.
Heer, herinner U ‘t bestaan
van hen, die zijn voorgegaan.

Eens gingen zij de weg van mensen
met hun pijn en kwetsbaarheid,
steeds gebonden aan de tijd,
tussen droom en tussen wensen.
Heer, herinner U ‘t bestaan
van hen, die zijn voorgegaan.

Christus, u hebt de dood bestreden
en bent voor ons opgestaan,
wil ook met hen verder gaan
en de eeuwigheid betreden.
Heer, herinner U ‘t bestaan
van hen, die zijn voorgegaan.

Sjong op foar Jezus (melodie Joh. de Heer 205)
1 Sjong op, sjong op foar Jezus,
de Kening fan ‘e wrâld.
Hy die de dea teneate,
die dat ta ús behâld.
It grêf koe Him net hâlde,
Hy waard de dea oermânsk.
Lei ‘t deadskleed ôf en wynsels,
gie út yn ljochte glâns.

2 Wês bliid, wês bliid te moede,
God hat oan ‘t minskdom tocht.
Troch ‘t nearste tsjuster hinne
kaam Jezus wer yn ‘t ljocht.
En yn dat ljocht te libjen
mei elk dy ‘t yn Him leaut.
Hy sil foar harren soargje,
Syn keninkryk dat bliuwt.

3 En ienkear komt de moarntiid,
dan riist de grutte dei.
As Hy komt op de wolken,
wurde-alle skaden wei.
Bazunen sille klinke,
wat dea wie riist oerein.
It âlde is foarby gien
en ‘t nije nimt gjin ein.

 

 

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow