Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman; 1e Advent

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman; 1e Advent

  • Datum: 29 nov 2020 • 9:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens deze Adventsdienst herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De naam van een overledene wordt genoemd, waarna een kaars wordt aangestoken.
Als voor alle overleden gemeenteleden een kaars brandt, wordt een kaars aangestoken voor iedere overledene die we gedenken.
De familie mag aan het eind van de dienst de kaars en de witte steen, met daarop de naam van de overledene, meenemen naar huis.

In verband met de coronamaatregelen wordt de herdenking over twee zondagen (22 en 29 november) verdeeld. Meer informatie volgt in Tsjerkepraat.

We lezen vanmorgen Openbaring 7: 9 t/m 17. De verkorte liturg vindt u hieronder. Een volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Bijwonen van de dienst is alleen mogelijk voor familie; coördinatie verloopt via de scriba.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (Leger des Heils).
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Missionair werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Nieuwe Liedbundel (NLB) 939: 1 en 3, Op U alleen
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Psalm 89: 1 en 7, Ik zal zo lang ik leef
Votum en Groet Sela Onze hulp en onze verwachting
In memoriam
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 147: 1 en 4, Heer ik hoor van rijke zegen
Inleidend woord
Zingen Rakelings Nabij 36, Hier noemen wij (melodie LB 295)
Beamer: Herinneringsbeelden van de overledenen
Gedenken overledenen – aansteken van de kaarsen
Zingen Sjong op, sjong op foar Jezus (melodie J 205)
Gebed
Lezing: Openbaring 7: 9 t/m 17
Zingen NLB 753, Er is een land van louter licht
Verkondiging
Muzikaal intermezzo vleugel
Gedicht
Zingen NLB 769: 1, 3, 4 en 6, Eens als de bazuinen klinken
Dankgebed en voorbeden
Aanbevelen van de digitale collectes
Zingen NLB 413 Grote God wij loven U
Zegen (gezongen Amen)

 

 

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow