Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman; 1e Advent

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman; 1e Advent

  • Datum: 29 nov 2020 • 9:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens deze Adventsdienst herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De naam van een overledene wordt genoemd, waarna een kaars wordt aangestoken.
Als voor alle overleden gemeenteleden een kaars brandt, wordt een kaars aangestoken voor iedere overledene die we gedenken.
De familie mag aan het eind van de dienst de kaars en de witte steen, met daarop de naam van de overledene, meenemen naar huis.

In verband met de coronamaatregelen wordt de herdenking over twee zondagen (22 en 29 november) verdeeld. Meer informatie volgt in Tsjerkepraat.

We lezen vanmorgen Openbaring 7: 9 t/m 17.

Bijwonen van de dienst is alleen mogelijk voor familie; coördinatie verloopt via de scriba.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (Leger des Heils).
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Missionair werk.

Liturgie

 

 

 

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow