Morgendienst met de heer P. Knijff

Morgendienst met de heer P. Knijff

  • Datum: 03 jan 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Helaas is het niet mogelijk de dienst bij te wonen in de kerk.

In de kerstviering was het thema “Goed nieuws” en daar gaat de evangelist Lucas mee verder. In Lucas 4: 14 lezen we: “Het nieuws verspreidde zich in de hele streek.” Maar dan komt ook de vraag: “Wat doen we ermee?”. Slecht nieuws doet iets met ons. We worden er somber, bang of boos van. Maar wat doet het goede nieuws met ons?

Lezing: Lucas 4: 14-30

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor ‘Kleine wasjes’, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie De volledige liturgie is in PDF beschikbaar

Zingen: Lied 482: 1 en 3, Er is uit s’ werelds duistere wolken
Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied: Psalm 72: 1, 4 en 6 Geef Heer, de koning uwe rechten
Stilte moment
Bemoediging en groet
Klein gloria
In memoriam
Zingen ELB 413: 1, 3 en 4 Lichtstad met uw paarlen poorten
Aankondiging: waar het overgaat: Wat moeten we met het goede nieuws?
Zingen verootmoediging: Lezen 1 Joh 1: 5 t/m 10 en zingen ELB 302, Heer ik kom tot U
Woord ten leven: Mattheus 22: 36-40 Het groot liefdesgebied
Zingen: Lied 513, God heeft het eerste woord
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Lucas: 4: 14-30
Zingen: Opwekking 520, Wees mijn verlangen o Heer van mijn hart
Overdenking
Orgelspel
Zingen Lied 512: 1, 2, 5, 6 en 7, O Jezus hoe vertrouwd en goed
Revival events: De beste wensen voor 2021
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Geloofsbelijdenis
Oproep tot barmhartigheid
Zegenlied Lied 425, Vervuld van uw zegen
Zegen


ZWO-collecte 3 januari 2021 voor “kleine wasje, grote wasjes …..”
De meeste huizen op het platteland van Moldavië hebben geen stromend water. Dus moet de was met de hand worden gedaan. Voor ouderen, zieken en arme gezinnen met veel kinderen is dit een zware klus. En voor arme gezinnen, die ook nog de zorg hebben voor een gehandicapt kind is het extra zwaar. De vele vieze luiers moeten heel vaak gewassen worden, met de hand dus.

Maar er is nu een goede oplossing: er is een kleine wasmachine op de markt gekomen die geen stromend water nodig heeft. De machine kan gevuld worden met water uit een waterput en zorgt ervoor dat de was mooi schoon en fris wordt. Hoewel de wasmachine relatief goedkoop is, is het voor de allerarmsten onmogelijk om hem aan te schaffen. Ze hebben gewoonweg het geld er niet voor.

Het zou toch geweldig zijn als we deze gezinnen zwaar werk uit handen kunnen nemen en hen een wasmachine geven. Deze speciale wasmachine kost slechts 130 euro. De Stichting MENSENKINDEREN in Nunspeet heeft gevraagd of wij een bijdrage willen geven voor de aanschaf van die machines.

De ZWO-commissie wil hieraan graag meewerken door de collecte van 3 januari hiervoor te bestemmen.
U kunt uw bijdrage doen in de collectezak of door deze over te maken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Kleine wasjes. Wat zou het fijn zijn als we met elkaar minimaal 5 wasmachines kunnen geven.
Alvast hartelijk dank.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow