Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 17 jan 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Helaas is het niet mogelijk de dienst bij te wonen in de kerk. Organist is vanmorgen Bauke Hoekstra en Jappie de Vries verzorgt de zang.

Vanmorgen lezen we verder in het Markusevangelie. Over de genezing van de schoonmoeder van Petrus en over de vele genezingen die volgen. Maar we zien ook, hoe Jezus ondanks Zijn drukke bezigheden de tijd neemt om te bidden.

Lezing: Markus 1: 29 t/m 39

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor aidswezen Zambia, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Missionair werk PKN.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 299: 1, 2 en 3, Welk een vriend
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Psalm 84: 1 en 2, Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer
stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB), 195 Klein Gloria
In memoriam 4 overleden gemeenteleden
Zingen ELB 413: 1, 2, 3 en 4, Lichtstad met uw paarlen poorten
Inleidend woord
Filmpje van Revival Events
Gebed
Schriftlezing: Markus 1: 29 t/m 39
Zingen Psalm 62: 1 en 5, Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Verkondiging over Markus 1: 35
Zingen Opwekking 770, Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
Lezen van de Geloofsbelijdenis
Zingen NLB 103C: 1, 3 en 5, Loof de Koning heel mijn wezen
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen van de digitale collectes
Zingen NLB 150A: 1, 2, 3 en 4, Geprezen zij God
Zegen
Zingen NLB 415: 3, Amen, amen, amen (i.p.v. gezongen amen)


ZWO-collecte voor Aidswezen in Zambia

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het aids/hiv-virus.

In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze “maatje” kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school.

De ZWO-commissie collecteert deze zondag voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij uw steun kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor staan!

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? Voor 68 euro krijgt een tiener schoolkosten betaald; voor 70 euro kan een tiener een eigen bedrijfje starten; voor 77 euro kan een maatje getraind worden.

Uw bijdrage is van harte welkom. U kunt deze overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. aidswezen Zambia.

Dank u wel.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow