Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 24 jan 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

We lezen vanmorgen opnieuw verder in het Evangelie naar de beschrijving van Markus. In zijn woorden hoor je Petrus vertellen over zijn persoonlijke ervaringen met Jezus. Vanmorgen doet hij dat over een genezing op sabbat in de synagoge.

Lezing: Markus 3 vers 1 t/m 6.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor De Regenboog groep).
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

BEAMER: Heer U bent mijn leven
Welkom door de ouderling van dienst
BEAMER: Psalm 43 vers 3 en 4
stil gebed
Votum en Zegengroet
In memoriam
BEAMER: Veilig in Jezus’ armen
Lezen van de Tien Geboden
BEAMER: Ik wil jou van harte dienen
Gebed
Schriftlezing: Markus 3: 1-6
BEAMER: O vrede van Tiberias
Verkondiging over Markus 3: 5
BEAMER: Zou ik niet van harte zingen
Lezen van de Geloofsbelijdenis
BEAMER: Tienduizend redenen
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen van de digitale collectes
BEAMER: Psalm 150
Zegen
BEAMER: Halleluja, eeuwig dank en ere

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow