Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 31 jan 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

We lezen nog een keer uit het Markusevangelie. Je hoort hoe Petrus als ooggetuige steeds weer getroffen is door het onderwijs van Jezus. Over de toekomst en over het Koninkrijk van Israël dat eenmaal hersteld zal worden: een hemels Koninkrijk.

Lezing: Markus 4 vers 26 t/m 34.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor rampenbestrijding Bangladesh, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen kerkelijk werk.

Liturgie

 


ZWO-collecte voor “Water staat Bengalen aan de lippen”

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op een grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.

Met de opbrengst van de collecte steunen wij -als Protestantse Gemeente Kollumerzwaag- de partners van Kerk in Actie in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, samen met andere werelddiaconale projecten. Uw bijdrage aan de collecte is hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow