Morgendienst met ds. J. Stander (Kollum)

Morgendienst met ds. J. Stander (Kollum)

  • Datum: 07 feb 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

 

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Aanloophuis Leeuwarden).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud Gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Muziek vooraf: Tienduizend redenen 
Mededeling van de kerkenraad
Muziek: Evangelisch liedbundel lied 218 Samen in de naam van Jezus 
Votum en groet
Gebed van verootmoediging
Leefregel
Muziek: Trijntje Oosterhuis Ken jij mij 
Bijbellezing: Genesis 45: 1 – 15
Muziek: Groot is uw trouw o Heer 
Verkondiging
Muziek: Pelgrimsgebed Elbert Smelt & Rachel Rosier 
Gebeden
Muziek: lied 913 Wat de toekomst brenge moge 
Zegen

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow