Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 2e Lijdenszondag

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 2e Lijdenszondag

  • Datum: 21 feb 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen op deze 2e Lijdenszondag staan we stil bij één van de zeven ‘Ik ben’-uitspraken van de Heere Jezus:

Ik ben het Brood des levens (Johannes 6: 35).

Heel bijzonder. De Heiland zegt hier eigenlijk dat Hij ons brood voor onderweg – ons dagelijks brood – wil zijn. Hij is er niet alleen maar voor zondags. Integendeel. Hij is er juist voor doordeweeks. Hij is er elke dag. Je hebt Hem elke dag nodig. Hij zou jouw dagelijkse kostje moeten zijn.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Leger des Heils).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen kerkelijk werk.

Liturgie De volledige liturgie is beschikbaar in PDF

Beamer: Luister naar de wind
Welkom door de ouderling van dienst
Beamer: Psalm 42 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Stil gebed – Votum en Zegengroet
In memoriam
Beamer: Heer ik geef m’ aan U volkomen
Gebed
Kindermoment
Beamer: Jezus is
Lezing: Johannes 6 vers 32 t/m 40
Beamer: Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging over Johannes 6: 35
Beamer: Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen van de digitale collectes
Beamer: O kostbaar kruis o wonder Gods
Zegen

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow