Morgendienst; 3e Lijdenszondag met de heer J.Y. van der Wal (Morra)

Morgendienst; 3e Lijdenszondag met de heer J.Y. van der Wal (Morra)

  • Datum: 28 feb 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

 

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (kerken in Moldavië, zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel.

Liturgie

Luisteren naar lied van intocht: Psalm 43: 3 en 4
Stil gebed
Woord van verwachting & groet
Luisteren naar: Psalm 25
Gods leefregels
Luisteren naar: Gaan met God
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Marcus 8: 27 – 38
‘De eerste aankondiging van het lijden’
Luisteren naar: Jezus ga ons voor
Tekstlezing: Marcus 8: 34
Prediking: ‘Kruisdragen’
Luisteren naar orgelimprovisatie: Door de nacht van smart en zorgen
Dank- en voorbeden
Slotlied: Leid mij Heer, o machtig Heiland
Zegen
Luisteren naar: Het ruwhouten kruis


ZWO-collecte voor kerken in Moldavië

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen van deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjetstaat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp.

U kunt het werk van de kerken in Moldavië ondersteunen door uw collectebijdrage over te maken naar de ZWO-rekening, NL70 RABO 0147 8902 33 t.n.v. Protestantse Gemeente ZWO te Kollumerzwaag, met vermelding van “Kerken Moldavië”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. De ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow