Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 4e Lijdenszondag

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 4e Lijdenszondag

  • Datum: 07 mrt 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen op deze 4e Lijdenszondag staan we opnieuw stil bij één van de zeven ‘Ik ben’-uitspraken van de Heere Jezus:

Ik ben de goede Herder (Johannes 10: 11).

Een bekend uitspraak van Jezus. Overbekend eigenlijk. Soms vind je het zo gewoon dat je er niet eens meer over nadenkt. Maar wat bijzonder eigenlijk niet. Dat Jezus de goede Herder is die jou bij name kent en bij name roept! En dat wij mensen dan ook nog naar Hem luisteren en Hem volgen!

Lezen: Johannes 10: 11 t/m 21.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Gevangenzorg Nederland)
De tweede collecte is bestemd voor: Oppasdienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie Een volledige liturgie is beschikbaar in PDF

Zingen voor de dienst: Liedboek Gezang 181: 4, 5 en 6 Hoe vreemd
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Psalm 95: 3 Komt werpen wij ons voor de Heer
stil gebed
Votum en Zegengroet
In memoriam
Zingen Sjong op, sjong op foar Jezus: 1, 2 en 3
Aansteken 4e kaars en toelichting bloemstuk
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 289: 1, 2 en 3 Ik geloof in God de Vader
Gebed
Kindermoment: De stem van de Herder
Zingen ELB 452: 1 en 2 Jezus is de Goede Herder
Schriftlezing: Johannes 10: 11 t/m 21
Zingen Liedboek Gezang 14: 1 en 5 De Heer is mijn Herder
Verkondiging
Zingen Liedboek Gezang 75: 13, 14 en 15 U kennen uit en tot U leven
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen digitale collectes
Zingen Psalm 79: 5 O Heer wij zijn het volk door U verkoren
Zegen
Zingen Liedboek Gezang 456: 3 Amen, amen, amen

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow