Morgendienst met ds. W.J. van Dijk (Surhuisterveen)

Morgendienst met ds. W.J. van Dijk (Surhuisterveen)

  • Datum: 11 apr 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

 

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Stichting Zonnebloem)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie 

Zingen voor de dienst: Nieuwe Liedbundel (NLB) 985: 1, 2, 3, Heilig, heilig, heilig
Mededelingen
Zingen: Aanvangslied Psalm 87: 1, 2, 3, 4, Op Sions berg
Stil gebed
Votum en groet
Zingen NLB 906: 1, 2, 8, God is tegenwoordig
Leefregel – Markus 12: 28-34
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing – Johannes 21: 1-14
Zingen NLB 653: 1, 4, 6, U kennen, uit en tot U leven
Preek
Zingen: NLB 835: 1, 2, 3, 4, Jezus, ga ons voor
Dankgebed en voorbede
Slotlied: NLB 315: 1, 2, Heb dank, o God van alle leven
Zegen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow