Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 18 apr 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Het thema van vanmorgen is: Een maaltijd met de levende Heer. We lezen: Johannes 21: 1 t/m 14.

De Heere Jezus verschijnt daarin aan Zijn discipelen bij het Meer van Tiberias. Zij hebben de hele nacht gevist op het meer, maar niets gevangen. Jezus roept ze vanaf het strand toe: ‘Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden’. Na een wonderlijke visvangst en een net vol grote vissen treffen ze Jezus aan op het strand. Hij wacht op hen bij een vuur met vissen en brood.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Armeense vluchtelingen, zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud Orgel.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie De volledige liturgie is beschikbaar in PDF

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 299: 1, 2 en 3, Welk een Vriend
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Psalm 89: 1 en 3, Ik zal zo lang ik leef
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
In memoriam
Zingen ELB 235: 1, 2 en 3, Neem Heer mijn beide handen
Kindermoment – filmpje
Gebed
Schriftlezing: Johannes 21: 1 t/m 14
Zingen Lied 567: 1, 2 en 3, Vissers op het meer (Weerklank; mel. Psalm 81)
Verkondiging – thema: Een maaltijd met de levende Heer
Zingen Liedboek Gezang 291: 1 en 2, Nooit kan het geloof teveel verwachten
Dankgebed en voorbede
Zingen Lied 305: 1, 2 en 3, Ik geloof dat God (Weerklank; mel. LB 460)
Aanbevelen digitale collectes
Zingen Liedboek Gezang 456: 1 en 2, Zegen ons Algoede
Zegen
Zingen Liedboek Gezang 456: 3, Amen, amen, amen

 


ZWO-collecte voor Armeense vluchtelingen ‘alles kwijt’

“Help een nieuw leven op te bouwen.”

De Stichting Mensenkinderen in Nunspeet heeft de afgelopen maanden al veel noodhulp kunnen bieden aan Armeense oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. De noodhulp bestond uit: voedselpakketten, dekens, kleding, briketten, medische en psychische hulp.

Een groot deel van de vluchtelingen kan echter niet meer terug naar Nagorno Karabach omdat hun huizen en grond in gebieden liggen die door Azerbeidzjan zijn ingenomen. De vluchtelingen zijn nu over heel Armenië verspreid. Velen wonen in leegstaande huizen, schuren of containers die eigendom zijn van Armenen die in het buitenland wonen en het toch niet gebruiken. Mensenkinderen wil deze vluchtelingen helpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Sommige gezinnen hebben van de plaatselijke burgemeester een stuk grond gekregen zodat ze weer enigszins in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Immers veel vluchtelingen leefden in Nagorno Karabach van akkerbouw of veeteelt. Deze gezinnen hebben dringend behoefte aan vee (koeien, schapen of varkens) of poot- en zaaigoed. Anderen willen graag een opleiding volgen (bijv. een naaiopleiding). Mensenkinderen wil deze mensen aan vee, poot- en zaaigoed helpen of een naaiopleiding. Iedere deelnemer aan de naaiopleiding krijgt dan een eigen naaimachine met naalden, garen en ander toebehoren.

Kortom, Mensenkinderen wil deze gezinnen, die zo ontzettend veel pijn en verdriet hebben te dragen, toekomstperspectief bieden door hen hulp op maat te geven. Ds. Van Beesten van Mensenkinderen vraagt u vriendelijk om een liefdevolle bijdrage voor deze broeders en zusters in nood. Die bijdrage kunt u overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “Armeense vluchtelingen”. Alle benodigde spullen worden in Armenië gekocht; dat scheelt enorm veel transportkosten en stimuleert de lokale economie.

Namens Ds. Van Beesten alvast heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid, steun en gebed.

De ZWO-commissie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow