Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Hemelvaartsdag

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Hemelvaartsdag

  • Datum: 13 mei 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Op deze Hemelvaartsdag lezen we een gedeelte uit het Johannesevangelie. Vlak voor Zijn lijden en sterven aan het kruis spreekt de Heiland over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Hij noemt de tijd waarin je Hem niet kunt zien een korte tijd.

Je kunt denken aan de tijd tussen dood en opstanding. Je kunt denken aan de tijd tussen Hemelvaart en Wederkomst. Je kunt ook denken aan de tijd van je eigen leven.

Alleen door de krachtige werking van de Heilige Geest kun je iets van Jezus zien in je leven. Op het eerste gezicht lijkt dat niet veel. Toch is het dat wel. Christus is Zelf de grootste rijkdom: als je daar iets van mag zien, is dat eigenlijk juist heel veel.

Lezen: Johannes 16: 16 t/m 24.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Stichting Pinkstertent Veenklooster).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 140: 1, 2 en 3, Kroon Hem
Welkom
Zingen Psalm 47: 2, God stijgt blinkend schoon
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
Gebed
1e Lezing: Handelingen 1: 6 t/m 14
Zingen Liedboek Gezang 229: 1, 2 en 3, De dag van onze Vorst
2e Lezing: Johannes 16: 16 t/m 24
Zingen Liedboek Gezang 229: 4 en 5, Wie kan Zijn hoog en heilig recht
Verkondiging over Johannes 16: 16
Zingen Weerklank 77: 1, 2 en 3 Wij knielen (Mel. LB 231)
Belijdenis van het Geloof (Nicea)
Zingen Johannes de Heer 720: 1 en 3, Gouden harpen ruisen
Dankgebed
Aanbevelen digitale collectes
Zingen Psalm 68: 6 en 7, O stoet van wie het heil bevocht
Zegen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow