Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 16 mei 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Het thema is vanmorgen: Jezus bidt voor ons. We lezen: Johannes 17: 1 t/m 13

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Stichting Pikulan, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Oppasdienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie.

 


ZWO-collecte voor Stichting Pikulan

Al vele jaren heeft de ZWO-commissie in Indonesië (Batu op Java) 5 kinderen tot 18 jaar financieel geadopteerd. Dit door tussenkomst van de Stichting PIKULAN te Surhuisterveen. Dit kost € 20,= per kind per maand. Daarnaast heeft de ZWO-commissie in deze coronatijd extra bijdragen overgemaakt om niet alleen de kinderen maar ook hun gezinnen met voedselpakketten te ondersteunen. Meer informatie over onze 5 kinderen vindt u op onze website.

Ter plaatse wordt het werk van PIKULAN gecoördineerd door mevrouw Theedens. Van haar kregen we onlangs verslag over het coronavirus en de gevolgen, waarmee de kinderen en hun gezinnen worden geconfronteerd. Zij schreef:

“Sinds april 2020 tot april 2021 leven wij in Indonesië nog steeds in angst vanwege het coronavirus. Duizenden mensen zijn aan dit virus overleden. De mensen gaan gebukt onder het verlies van werk. Kleine verkopers kunnen niet verder verkopen daar zij geen geld hebben om nieuwe grondstoffen te kopen.

Wij die in God geloven zijn ervan overtuigd dat de Here zijn schepsels niet zal verlaten en niet zal laten lijden (Psalm 34: 9-10).

Wat wij kunnen doen om de mensen te helpen is niet veel, wij brengen ze in ons gebed dat ze dichter tot God komen en hun wenken dat ze volgens de gezondheidsregels moeten leven. Prijs God dat God zijn liefdesdeuren open doet. Er komt extra hulp om de gezinnen van de adoptiekinderen te helpen. Ieder gezin kon van mei 2020 tot april 2021 elke maand een voedselpakket krijgen. Elke maand is er grote dankbaarheid van het gezin; wij zien tranen van dankbaarheid voor Gods liefde en hulp vanuit PIKULAN. De voedselpakketten zijn Gods antwoord op hun verwarring in deze slechte coronatijd. God heeft hen ook lief en zal hen niet verlaten.

De geadopteerde kinderen en hun ouders bedanken ons hartelijk voor de samenwerking, de attenties en de hulp die we hen bieden.

Hartelijke groeten van mevrouw Theedens en haar vrijwilligers”.

De opbrengst van de ZWO-collecte  van vanmorgen is bestemd voor het werk van PIKULAN voor onze 5 geadopteerde kinderen en hun gezinnen.

U kunt uw (ruime) collectebijdrage overmaken naar de ZWO-rekening, nummer NL70 RABO 0147 8902 33 o.v.v. PIKULAN.

Namens hen allen hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow