Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 1e Pinksterdag; Openbare Belijdenis

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 1e Pinksterdag; Openbare Belijdenis

  • Datum: 23 mei 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen is het feest: het feest van de Geest. Drie gemeenteleden willen dan openbare belijdenis van hun geloof afleggen en aan twee van hen mag dan ook de Heilige Doop bediend worden. Mooier kan het niet met Pinksteren.

Het thema is vanmorgen: De Geest vervult gelovigen. We lezen: Handelingen 2: 1 t/m 13

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Pinksterzending (ZWO, bijbellezen in Egypte, zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie.

 


ZWO-Collecte voor stimuleren bijbellezen in Egypte

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel.

Met uw collectebijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte. De ZWO-commissie steunt dit werk dan ook van harte. Maak dus uw (Pinkster)bijdrage over naar de ZWO-rekening, nummer NL70 RABO 0147 8902 33 o.v.v. Bijbellezen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow