Morgendienst met de heer P. Knijff

Morgendienst met de heer P. Knijff

  • Datum: 06 jun 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Onder normale omstandigheden vierden we 6 juni gemeentezondag en daarbij staat normaal ontmoeting centraal. Helaas zover is het nog niet. Daarom leek mij een geschikt thema: Ik heb een droom! We staan op de grens van een nieuwe tijd, we weten dat we van nu af aan kwetsbaar zijn en dat virussen ons leven ernstig in de war kunnen schoppen, maar we moeten ook weer verder, persoonlijk, als gemeente en als samenleving. Een crisis is meestal ook het moment naar een nieuwe tijd en de vraag is hoe gaan we die invullen? Dat geldt voor je persoonlijk geloof en dat geldt voor ons als gemeente samen.

Voorganger is Pieter Knijff, muziek en zang worden verzorgd door Lucia Tilma.
In de Bijbel lezen we ook over dromen en vergezichten. Het gaat deze keer over de droom van Farao in Genesis 41 en over wat Johannes mag zien in Openbaring 21.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Oeganda, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Onkosten Gemeentezondag.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Voor de dienst: Opwekking 720, God maakt vrij (beamer)
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Intochtslied: Liet 148, Meiinoar yn Jezus’ namme
Stilte moment
Bemoediging en groet
Aankondiging: I have a dream
Zingen: Opwekking 733, Tsientûzen reed’nen
Gebed om de Heilige Geest
Het verhaal van de droom van farao (uit de kinderbijbel; Genesis 41: 14-44)
Zingen: Evangelische Liedbundel (ELB) 505, We shall overcome
2e lezing: Openbaring 21:1-5
Zingen: ELB 413, Lichtstad met uw paarlen poorten
Overdenking
Luisterlied: Free at last (beamer)
Lied: ELB 503, Soon very soon
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis: Vader ik zing U een lied van geloof (op de melodie van Bob Dylan)
Kindermoment Kinderen komen uit de kindernevendienst en hangen hun dromen in de boom die voor in de kerk staat.
Zegenlied: Ik zegen jou in Jezus’ naam
Zegen
Lucia Tilma met ons “Amen”

 


ZWO-collecte voor kwestbare vrouwen en kinderen in Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het “Verzetsleger van de Heer” laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan.

De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia:

“De zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.”

Ook leren ze hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ze worden gestimuleerd een grotere rol te spelen als vrouw, als moeder en als lid van de kerk. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

Met deze ZWO-collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! U kunt uw collectebijdrage geven door deze over te maken naar de bankrekening van de ZWO-commissie, nummer NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Oeganda.

Alvast hartelijk dank.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow