Morgendienst met de heer P. Knijff

Morgendienst met de heer P. Knijff

  • Datum: 13 jun 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vandaag gaat de dienst over Genesis 1, waarin het scheppingsverhaal staat. Een verhaal dat vandaag de dag veel vragen oproept en voor een aantal mensen hun voorstellingsvermogen te boven gaat. Ik zal proberen om uit te leggen wat het verhaal ons in ieder geval wel te zeggen heeft. Daarnaast gaan we naar een aantal liederen luisteren die te maken hebben met de schepping. Deze keer gezongen door een aantal gemeenteleden. Ik hoop voor ons allen op een inspirerende dienst. Hebt u vooraf of na de dienst vragen dan mag u mij daarover bellen of mailen.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor de Voedselbank).
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen en wijkwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel 158, Hemel, aarde, lucht en zee
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Intochtslied: Psalm 8: 1, 3 en 6, Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Stilte moment
Bemoediging en groet
Aankondiging: Ons scheppingsverhaal zoals dat ons wordt overgeleverd vanuit Genesis 1
Verootmoediging
Woord ten leven: 1 Korintiërs 13: 1 – 8
Zingen Loflied: Opwekking 733, Tienduizend redenen 
Gebed om de Heilige Geest
Verantwoording over de uitleg
1e Lezing: Genesis 1: 1 – 14
Zingen: Lied 162: 1, 2 en 3, In het begin was de aarde verloren
2e Lezing 2 Genesis 1: 14 – 2: 3
Zingen: Lied 162: 4, 5 en 6, In het begin zijn de sterren gaan branden
Overdenking
Zingen Lied 197 uit Zingend gezegend, Ik zie in zoveel dingen (op de melodie van Herv. bundel 143 Op bergen en in dalen)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Zingen Zegenlied door de gemeente: Lied 413 1 en 2, Grote God wij loven U
Zegen

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow