Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 20 jun 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vandaag gaat het over Abraham, een biddende Abraham. Die voorbede doet voor Sodom en Gomorra. Het resultaat? Het Kleutervertelboek van Anne de Vries, waarmee ik als kind ben opgegroeid vertelt het heel eenvoudig zo:

Die morgen stond Abraham vroeg op en klom op de heuvel, om naar Sodom te kijken. Maar een dikke rookwolk hing boven het land en Sodom was er niet meer. Toen wist Abraham, dat er nog geen tien mensen in die stad waren geweest, die God hadden liefgehad.

Thema: Abraham bidt voor Sodom en Gomorra. Lezen: Genesis 18: 16 t/m 33

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Noodhulp vluchtelingen Griekenland, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk Werk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 299: 1, 2 en 3, Welk een Vriend
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Psalm 75: 1, 2 en 4, U alleen U loven wij
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
Lezen van de wet van de Heere
Zingen Psalm 86: 4 en 5 Leer mij naar Uw wil te hand’len
Gebed
Kindermoment – filmpje Groot en geweldig
Schriftlezing: Genesis 18: 16 t/m 33
Zingen Lied ‘Maar vader Abram’: 1 t/m 7 (Jan Wit; mel. NLB 215)
Verkondiging
Muziek – vleugel
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen digitale collectes
Zingen NLB 340B Apostolische Geloofsbelijdenis (allen)
Zegen
Zingen NLB 415: 3 Amen, amen, amen (allen)


ZWO-collecte bestemd voor Noodhulp vluchtelingen Griekenland

In 2012 richtte de Grieks-Orthodoxe Kerk, partner van Kerk in Actie in Griekenland, het Centrum voor Migranten en Oecumenische Vluchtelingen Programma (KSPM-ERP) op om migranten, vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland te ondersteunen met een breed scala aan activiteiten. KSPM-ERP helpt met juridische en psychosociale hulp, onderzoek, belangenbehartiging en samenwerking met migrantengemeenschappen, informatie- en bewustwording.

Er zijn bijna 4.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Griekenland. Ze leven onder slechte of zelfs gevaarlijke omstandigheden in “beschermende” detentie, ziekenhuizen, hotspot-kampen, of dakloos op straat. Met steun van de Europese Unie werden door KSPM-ERP in april vier opvangcentra ingericht, drie in Athene en één in Thessaloniki. Daarin is plaats voor 160 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De Europese Unie betaalt de basiskosten van opvang: gezondheidszorg, onderwijs, juridische bijstand.

Door de coronacrisis is extra medische zorg nodig. Om de veiligheid van de kinderen en het personeel te kunnen waarborgen heeft KSPM-ERP een plan opgesteld, in overeenstemming met de officiële richtlijnen en aanbevelingen. Kerk in Actie betaalt de kosten van een verpleegkundige en medische benodigdheden voor de kinderen (vaccins, antibiotica, maskers, enz.). Met uw collecte-bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor de opvang en medische begeleiding van deze minderjarige vluchtelingen door KSPM-ERP.

Uw bijdrage is zeer welkom. U kunt deze overmaken naar de bankrekening van de ZWO-commissie, nummer NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “Noodhulp Griekenland”. Hartelijk dank voor uw bijdrage. De ZWO-commissie.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow