Morgendienst met de heer J.Y. van der Wal (Morra)

Morgendienst met de heer J.Y. van der Wal (Morra)

  • Datum: 25 jul 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor coronahulp aan Rwanda, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk .
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie.

Zingen voor de dienst: Lied 868: 1, 2
Welkom
Zingen Lied van intocht: Psalm 105: 1
Stil gebed
Woord van verwachting & groet
Zingen: Psalm 105: 2, 3
Tien woorden en samenvatting
Zingen: Psalm 105: 18
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 12: 1-4 en Hebreeën 11: 8 – 16
Zingen: Lied 727: 1, 2
Prediking
Zingen: Lied 823: 5
Gebeden
Zingen Slotlied: Lied 868: 5
Zegen

 


ZWO-collecte bestemd voor coronahulp aan Rwanda
Alweer enkele jaren verlenen de gezamenlijke kerken in Fryslân hulp aan de inwoners van Rwanda onder de noemer van “Fryslân foar Rwanda”. Deze hulp verleent Kerk in Actie aan de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, die bijzondere aandacht heeft voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De Presbyteriaanse Kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren.

Naast de hiervoor genoemde hulp is Rwanda ook zwaar getroffen door het coronavirus. De crisis heeft gezorgd voor een toename van huiselijk geweld en tienerzwangerschappen. Goede voeding is lastig verkrijgbaar en mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het virus. Lokale kerken zijn al sinds het begin van de corona bezig om te helpen met onder meer voedsel en voorlichting. In 2020 hebben veel Friese gemeenten (ook Kollumerzwaag) het werk in Rwanda financieel ondersteund. Er is meer geld nodig voor meer steun. Helpt u ook nu weer mee?

U kunt uw bijdrage voor deze collectes overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33 o.v.v. Rwanda.
Hartelijk dank. De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow